Päättynyt: Kognitiivisen käyttäytymisterapian ylemmän erityistason psykoterapiakoulutus, Helsinki, 2011 – 2015

Koulutus on tarkoitettu psykologeille, psykiatrian erikoislääkäreille, psykiatriaan erikoistuville lääkäreille, psykiatrisille erikoissairaanhoitajille, AMK-tasoisen sosiaali- ja terveysalan tutkinnon lisäksi psykologian perusopinnot tai psykoterapian perusvalmiudet suorittaneille ja muille soveltuvan koulutuksen suorittaneille. Koulutus perustuu psykoterapian (kognitiivinen käyttäytymisterapia) periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön sellaisena kuin ne on esitetty SKY ry:n julkaisemassa terapiaesitteessä ”Käyttäytymisanalyysi ja kognitiivinen käyttäytymisterapia”. Lue loppuun