Päättynyt: Kehittyvä johtajuus, taitava johtaminen – valtakunnallinen uusien rehtoreiden koulutus II

Koulutuksen tavoitteena oli syventää toiminta­kompetensseja oppilaitosjohtamisen keskeisillä tehtäväalueilla. Käytäntöön kiinnittyvä koulutus tukee samalla osallistujan organisaatiossaan ja työyhteisössään tekemää kehittämistyötä.