Päättynyt: Lääkäriksi Suomeen

EU/ETA:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden
lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen
terveydenhuoltojärjestelmään, hoitokäytäntöihin sekä ammatilliseen kieleen perehdyttävä 13. koulutus järjestettiin 1.10. – 5.12.2012.

Kohderyhmä: Koulutus oli tarkoitettu lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon EU/ETA:n ulkopuolella suorittaneille työttömille ja työttömyysuhanalaisille lääkäreille, jotka ovat suorittamassa Valviran lääkärin laillistuksen ehtona olevia lisäopintoja Suomessa. Koulutus soveltui hallinnolliseksi koulutukseksi myös  EU/ETA:n ulkopuolelta tuleville hammaslääkäreille.

Koulutukseen osallistuminen edellytti riittävää suomen kielen taitoa ja jonkin verran työkokemusta suomalaisessa terveyspalvelujärjestelmässä (amanuenssipalvelu tai vastaava).

Tavoite:Koulutuksessa tavoitteena  olivat erityisesti osanottajien perusterveydenhuollon lääkärin tiedot ja valmiudet. Koulutus tuki ja antoi valmiuksia selviytyä myös lääkäreiltä vaadittavista kuulusteluista ja opinnäytteistä.

Keskeiset asiasisällöt: Suomen terveydenhuoltojärjestelmä ja sen toiminta, suomalaiset kansansairaudet sekä niihin liittyvät tutkimus- ja hoitokäytännöt, sosiaali- ja terveysturva sekä sairausvakuutus Suomessa, oikeuslääketieteen keskeisin sisältö, lääkehuolto ja reseptioppi, lääkärintodistukset ja -lausunnot sekä lääkärin vuorovaikutustaidot ja ammatillinen suomen kieli.

Tiedustelut: Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Heljä Kahra puh. 050 547 5762 , helja.kahra(a)uta.fi.