Päättynyt: Lastentarhanopettajien lisäkoulutus

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä toteutetaan lukuvuosina 2012-2013 ja  2013-2014 erillinen lastentarhanopettajan koulutus, johon valitaan enintään 25 opiskelijaa.
Koulutukseen valittavat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin (KK) tutkinnon (180 opintopistettä), johon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Lue lisää Kasvatustieteiden yksikön sivuilta