Päättynyt: Public MBA, Julkisorganisaation johtamisen opinnot I 2012-2013

Public MBA  on julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Ohjelma on modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun järjestämä Public MBA on julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Koulutus edistää Suomen julkishallinnon muutos- ja kilpailukykyä ja tarjoaa julkishallinnon johtajille mahdollisuuden laaja-alaistaa ja syventää johtamisosaamistaan sekä kehittää uudenlaisia toimintamalleja ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä.

Ohjelma on modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia.

26.9.2012 – 10.10.2013 toteutetaan Public MBA:n syventävien opintojen moduuli Julkisorganisaation johtamisen opinnot I. Sen sisällöt ovat:
– Kunnallishallinnon murros ja johtaminen
– Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen
– Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko johtamisessa
– Työhyvinvoinnin johtaminen
– Luovuus ja uudistuminen johtamisessa
– Tutkielmaseminaari ja päätösjuhla.

Seuraavan kerran Julkisorganisaation johtamisen opinnot I käynnistyy tammikuussa 2014.

Lisätietoja:

www.mbatampere.fi

Marjukka Alhava
050 582 4227
marjukka.alhava@uta.fi