Mojop – Erikoistuvien lääkäreiden ja terveydenhuollon lähiesimiesten moniammatilliset johtamisopinnot

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön  erikoistumisopintoihin vaadittavat pakoilliset MoJop-opinnot (10 op) toteuttaa terveystieteiden yksikkö viidessä sairaanhoitopiirissä: Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Vaasa. Nämä em. Mojop-opinnot ovat tarjolla myös sairaanhoitopiireissä työskenteleville esimiehille.

Lue lisää Terveystieteiden yksikön sivuilta

Tulossa: Keskeneräiset EMBA-opinnot valmiiksi

Ovatko General Executive MBA -opintosi  tai Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -opintosi jääneet kesken? Tervetuloa täydentämään opinnot valmiiksi! Lue loppuun

Tulossa: Executive MBA in Public Management, Yksilöllinen johtajuusvalmennus

Executive MBA in Public Management

 

Public EMBA julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Ohjelma on modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia.  Lue loppuun

Päättynyt: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä on korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, joka toteutetaan pirkanmaalaisten korkeakoulujen yhteistyönä. Koulutusta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää Informaatiotieteiden yksikön sivuilta

Päättynyt: MATKa-pedagogiikka: museo-, arkisto-, tiedekeskus- ja kirjastopedagogiikan alojen erikoistumisohjelma

MATKa-pedagogiikka (30 op) on valtakunnallinen oppisopimustyyppinen erikoistumisohjelma yliopistollisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille museoiden, arkistojen, tiedekeskusten ja kirjastojen työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat pedagogista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on MATK-alojen osaamisen syventäminen, poikkitieteellisten taitojen ja tietojen hallinta sekä uuden tieteellisen tiedon soveltaminen työelämään.

Lue lisää Informaatiotieteiden yksikön sivuilta

Päättynyt: Peliasiantuntijan koulutus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osanottajien osaamista pelien suunnittelussa ja tekemisessä sekä sosiaaliseen mediaan että konsoli- ja mobiili-aloilla. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on kattava ymmärrys peliteollisuuden ekosysteemistä ja he ovat tunnistaneet omat vahvuutensa sijoittua alalle erilaisiin tehtäviin.

Lue lisää Informaatiotieteiden yksikön sivuilta

Päättynyt: Sovelletun ja kliinisen käyttäytymisanalyysin koulutusohjelma (35 op) 2013-2015

Tampereen yliopisto, Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys (SKY) ry. sekä Honkalampi-Säätiön kuntoutus- ja ohjauspalvelut käynnistivät yhteistyössä Sovelletun ja kliinisen käyttäytymisanalyysin koulutusohjelman (35 op), jossa suuntautumisvaihtoehdoksi voi valita joko autismikirjoon tai kliiniseen käyttäytymisanalyysiin painottuvan koulutuskokonaisuuden. Lue loppuun

Päättynyt: Public MBA, Julkisorganisaation johtamisen opinnot I 2014-2015

Public MBA on julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Ohjelma on modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia. Lue loppuun

Päättynyt: Public MBA, Julkisorganisaation johtamisen opinnot I 2012-2013

Public MBA  on julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Ohjelma on modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia.

Lue loppuun

Päättynyt: Kuulumisia II – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti Täydennyskoulutus maahanmuuttajataustaisille henkilöille 2011-2013

Koulutus toteutetaan opintokokonaisuutena, jossa on kaksi koulutuslinjaa: aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja luokanopettajakelpoisuuden tuottavat monialaiset opinnot (60 op). Aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa tarjotaan lisäksi opettajakelpoisuuden lähtömaassaan saaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa 15 op:n laajuiset täydennysopinnot.

Lue loppuun