Päättynyt: MATKa-pedagogiikka: museo-, arkisto-, tiedekeskus- ja kirjastopedagogiikan alojen erikoistumisohjelma

MATKa-pedagogiikka (30 op) on valtakunnallinen oppisopimustyyppinen erikoistumisohjelma yliopistollisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille museoiden, arkistojen, tiedekeskusten ja kirjastojen työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat pedagogista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on MATK-alojen osaamisen syventäminen, poikkitieteellisten taitojen ja tietojen hallinta sekä uuden tieteellisen tiedon soveltaminen työelämään.

Lue lisää Informaatiotieteiden yksikön sivuilta