Päättynyt: Public MBA, Julkisorganisaation johtamisen opinnot I 2014-2015

Public MBA on julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Ohjelma on modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun järjestämä Public MBA on julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Koulutus edistää Suomen julkishallinnon muutos- ja kilpailukykyä ja tarjoaa julkishallinnon ja järjestöjen  johtajille mahdollisuuden laaja-alaistaa ja syventää johtamisosaamistaan sekä kehittää uudenlaisia toimintamalleja ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä.

Ohjelma on modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia. Public MBA:n koulutusosioihin voi osallistua, vaikka tavoitteena ei olisikaan koko eMBA-kokonaisuuden suorittaminen.

Syventävät opinnot: Julkisorganisaation johtamisen opinnot I (20 opintopistettä)

Julkisorganisaation johtamisen opinnot I käynnistetään seuraavan kerran tammikuussa 2014, ja se kestää kevääseen 2015 saakka. Koulutus koostuu kuudesta lähijaksosta (11 pv) sekä niihin liittyvistä soveltavista tehtävistä.

1. jakso 21.-22.1.2014
Kunnallishallinnon murros ja johtaminen – Kunta hierarkiana, verkostoissa ja markkinoilla (4 op)
2. jakso 8.-9.4.2014 Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen (4 op)
3. jakso 10.-11.9.2014 Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko johtamisessa (4 op)
4. jakso 26.-27.11.2014 Työhyvinvoinnin johtaminen – Inhimillinen pääoma strategisena menestystekijänä (4 op)
5. jakso 21.-22.1.2015  Luovuus ja uudistuminen johtamisessa (4 op)
6. jakso 27.3. 2015 Tutkielmaseminaari ja -juhla

Tammikuussa 2014 alkavan I-moduulin Julkisorganisaation johtamisen opinnot haku on avoinna 13.12.2013 asti. Koulutuksen hinta on 8150 euroa.

Tarkempia tietoa koulutuksesta: www.mbatampere.fi 

Marjukka Alhava
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
050 536 8128
marjukka.alhava@uta.fi

Tuija Majuri
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
050 595 1136
tuija.majuri@uta.fi

PublicMBA_Esite2014

PublicMBA_hakulomake 2013