Tulossa: Executive MBA in Public Management, Yksilöllinen johtajuusvalmennus

Executive MBA in Public Management

 

Public EMBA julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Ohjelma on modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia. 

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun järjestämä Public EMBA on julkishallinnon arvoperusteisuuden huomioiva johtamiskoulutus, joka vahvistaa osallistujien liiketoimintaosaamista, moninaisuuden johtamista sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen johtamiskykyä. Koulutus edistää Suomen julkishallinnon muutos- ja kilpailukykyä ja tarjoaa julkishallinnon ja järjestöjen johtajille mahdollisuuden laaja-alaistaa ja syventää johtamisosaamistaan sekä kehittää uudenlaisia toimintamalleja ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä.

Ohjelma on modulaarinen ja sen osasuorituksina hyväksytään aiempia johtamiskoulutuksia ja valinnaisia opintoja. Public MBA:n osia voi suorittaa, vaikka tavoitteena ei olisikaan koko EMBA-kokonaisuuden suorittaminen. Valinnaiset opinnot suoritetaan yksilöllisesti laadittavan opinto- ja aikataulusuunnitelman mukaisesti.

 

Yksilöllinen johtajuusvalmennus (5 op)

Yksilöllinen johtajuusvalmennus koostuu kahdesta toisiaan tukevasta osiosta: Johtajan yksilöcoaching (2 op) ja Ihmisten johtaminen (3 op).

Coaching on tehokas ja monipuolinen oman johtajuuden kehittämisväline. Se tarjoaa johtajalle foorumin sparrata luottamuksellisesti omia ajatuksiaan, työstää työstä nousevia haasteita sekä tutkia ja kehittää omaa johtajuuttaan. Coaching tukee myös työssä jaksamista ja työnhallintaa. Coaching-prosessi vahvistaa coachattavan valmentavaa johtamisotetta.

Coaching-prosessiin kuuluu viisi 90 minuutin coaching-istuntoa 3-4 viikon välein sekä oman työn kehittämiseen liittyvää välityöskentelyä niiden välillä.

Ihmisten johtaminen -osion suoritustavan voi valita kahdesta vaihtoehdosta:

  1. Minä kehittäjänä: Omassa organisaatiossa olevan/käynnistyvän kehittämishankkeen tarkastelu (esim. action plan ja 3 sparrausistuntoa)
  2. Minä esimiehenä -kirjallisuustehtävä: 3-4 kirjaa, joista nousevia kysymyksenasetteluja ja teemoja peilataan omaan työyhteisöön ja omaan rooliin esimiehenä.

Yksilölliseen johtajuusvalmennukseen on jatkuva ilmoittautuminen, valmennusprosessi käynnistetään osallistujan ja coachin yhteisesti sopimana ajankohtana. Coachina toimii Certified Business Coach Päivi Mäkelä, joka kertoo mielellään tarkemmin valmennuksen sisällöstä, paivi.k.makela@staff.uta.fi, 040 822 3355. Yksilöllisen johtajuusvalmennuksen hinta on 3800 eur + alv 24%, yhteensä 4712 eur.

Lisätietoja:

www.mbatampere.fi

Marjukka Alhava
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
050 536 8128
marjukka.alhava@uta.fi