Päättynyt: Sosiaalinen media journalistin työkaluna 14.3. – 3.5.2013

Kurssilla pureudutaan sosiaalisen median työtapoihin ja työkaluihin journalistisen työprosessin näkökulmasta ja kysytään, millaista lisäarvoa sosiaalisen median työkaluista ja toimintatavoista voi saada journalismin tekemiseen. Kurssin aikana myös testataan erilaisia sosiaalisen median ajatus- ja toimintamalleja journalistin työssä.Koulutuksen lähiopetuspäivät pidetään Tampereella 14. maaliskuuta, 4. huhtikuuta ja 3. toukokuuta 2013. Lähipäivien välissä työskennellään ja jaetaan kokemuksia verkossa sosiaalisen median työkaluja käyttäen. Alustava ohjelma.

Kurssin johtajana toimii yliopisto-opettaja Maarit Jaakkola Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä.

Osallistujista puolet on työelämässä olevia toimittajia ja puolet tiedotusopin opiskelijoita. Täydennyskouluttautujille on varattu 10 kurssipaikkaa.

Kurssin tavoitteina on
• perehtyä sosiaalisen median välineisiin ja toimintakulttuuriin
• oppia käyttämään sosiaalisen median työkaluja monipuolisesti hyödyksi toimittajan työssä
• rakentaa ja dokumentoida malleja uudenlaiseen vuorovaikutukseen journalistisen työprosessin eri vaiheissa
• luoda uskottava, luotettava ja lähestyttävä ammatillinen verkkopersoona sekä saattaa alkuun työtä tukevia verkostoja sosiaalisessa mediassa

Osallistujilla edellytetään lähipäivinä olevan omat kannettavat tietokoneet ja mahdollisesti omia multimedia-puhelimia.

Koulutuksen hinta on 1400 euroa.

Koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään 15. helmikuuta 2013.
Lisätietoa antaa koulutuksen koordinaattori, koulutussuunnittelija Pia Sivunen Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä: pia.sivunen(at)uta.fi / 050 595 1074