Päättynyt: Vaikuttavan puheviestinnän harjoituskurssi (VAIVIHKA)

Opetustoimen henkilöstökoulutusta lukion äidinkielen opettajille (OSVIITTA-hanke) Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa lukuvuonna 2013 – 2014.

VAIVIHKA on ensisijaisesti lukion äidinkielen opettajille suunnattu koulutus. Se tarjoaa yliopistolliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja harjoituksia puheviestinnän opettamiseen. Keskeisiä käsiteltäviä teemoja ovat vuorovaikutus- ja keskustelutaidot, kuunteleminen ja palautteen antaminen sekä puheviestintätaitojen merkitys yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutukseen sisältyy 4 lähiopetuspäivää sekä pieniä ennakko- ja välitehtäviä.

VAIVIHKA tukee äidinkielen kurssien ÄI1, ÄI4 ja ÄI7 opetusta sekä aihekokonaisuuksien viestintä- ja mediaosaaminen, aktiivinen kansalaisuus sekä hyvinvointi ja turvallisuus tavoitteita.

Kouluttajina ovat puheviestinnän yliopistonlehtorit FT Maija Gerlander ja FT Tuula-Riitta Välikoski Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä (Tampereen ja Oulun ryhmät) sekä puheviestinnän yliopistonlehtori FT Jonna Koponen Itä-Suomen yliopistosta (Kuopion ryhmä).

Kunkin paikkakunnan ryhmään otetaan enintään 12 osallistujaa. Valitse itsellesi sopivin ryhmä:

Kuopion VAIVIHKA 5.9.–11.10.2013
1. jakso 5.9. klo 11–17 ja 6.9. klo 9–15
2. jakso 10.10. klo 11–17 ja 11.10. klo 9–15
Ilmoittautumiset viimeistään 15.5.2013

Tampereen VAIVIHKA 31.10.–29.11.2013
1. jakso 31.10. klo 11–17 ja 1.11. klo 9–15
2. jakso 28.11. klo 11–17 ja 29.11. klo 9–15
Ilmoittautumiset viimeistään 15.9.2013

Oulun VAIVIHKA 16.1.–21.2.2014
1. jakso 16.1. klo 11–17 ja 17.1. klo 9–15
2. jakso 20.2. klo 11–17 ja 21.2. klo 9–15
Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2013

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja siten osallistujille maksuton. Osallistuja vastaa kuitenkin omista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksistaan.
Ilmoittautuminen on sitova: mikäli osallistuja etukäteen ilmoittamatta jättää saapumatta koulutukseen, veloitamme peruutuskulut.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Suunnittelija Satu Seppä
satu.seppa at uta.fi / 040 190 4131