Päättynyt: Lääkäriksi Suomeen

EU/ETA:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden
lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen terveydenhuoltojärjestelmään, hoitokäytäntöihin sekä ammatilliseen kieleen perehdyttävä 14. koulutus järjestetään 30.9. – 4.12.2013.

Kohderyhmä: Koulutus oli tarkoitettu lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon EU/ETA:n ulkopuolella suorittaneille työttömille ja työttömyysuhanalaisille lääkäreille, jotka ovat suorittamassa Valviran lääkärin laillistuksen ehtona olevia lisäopintoja Suomessa. Koulutus soveltuu hallinnolliseksi koulutukseksi myös  EU/ETA:n ulkopuolelta tuleville hammaslääkäreille.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa ja jonkin verran työkokemusta suomalaisessa terveyspalvelujärjestelmässä (amanuenssipalvelu tai vastaava).

Tavoite: Koulutuksessa tavoitteena  ovat erityisesti osanottajien perusterveydenhuollon lääkärin tiedot ja valmiudet. Koulutus tukee ja antaa valmiuksia selviytyä myös lääkäreiltä vaadittavista kuulusteluista ja opinnäytteistä.

Keskeiset asiasisällöt: Suomen terveydenhuoltojärjestelmä ja sen toiminta, suomalaiset kansansairaudet sekä niihin liittyvät tutkimus- ja hoitokäytännöt, sosiaali- ja terveysturva sekä sairausvakuutus Suomessa, oikeuslääketieteen keskeisin sisältö, lääkehuolto ja reseptioppi, lääkärintodistukset ja -lausunnot sekä lääkärin vuorovaikutustaidot ja ammatillinen suomen kieli.

Tiedustelut: Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Heljä Kahra puh. 050 547 5762 , helja.kahra(a)uta.fi.

Haku: www.mol.fi/koulutukset > Pirkanmaa (laita maakunta ja paina: etsi) > Lääkärit > Lääkäriksi Suomeen.

Huom.! Muista täyttää sähköisen lomakkeen lisäksi myös tämä HAKULIITELOMAKE 2013  ja lähettää se osoitteella : Tampereen yliopisto, LINNA, Heljä Kahra, 33014 Tampereen yliopisto