Päättynyt: Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (80 op) 2014 – 2017

Tampereen yliopisto käynnistää keväällä 2014 yhdessä Tampereen Psykoterapiayhdistys ry:n kanssa Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapeutti-koulutuksen.

Suoritettuaan koulutuksen henkilö kykenee toimimaan itsenäisesti psykoterapeuttina psykoanalyyttisen viitekehyksen mukaisesti. Koulutus soveltuu ammattihenkilöille, jotka työskentelevät psykiatrian poliklinikoilla ja mielenterveystoimistoissa, päiväsairaaloissa, psykiatrisissa sairaaloissa, opiskelijaterveydenhuollossa tai perheneuvoloissa (lääkärit, psykiatrit, psykiatriset sairaanhoitajat, psykologit, sosiaalipsykologit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset toimintaterapeutit, oppilaitos- ja sairaalapapit sekä lastenkotien ja ammatillisten perhekotien hoitajat/ohjaajat).

 

Paikkakunta: Tampere. Teoria- ja menetelmäopetus järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa. Työnohjaus ja koulutuspsykoterapia tapahtuvat koulutuspsykoterapeuttien vastaanotoilla.

Kesto ja laajuus: 18.1.2014 – syksy 2017, 80 opintopistettä. Vuoden 2014 lähiopetuspäivät näet tarkemmin oheisesta esitteestä.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu lääkäreille, psykiatreille, psykiatrisille sairaanhoitajille, psykologeille, sosiaalipsykologeille, sosiaalityöntekijöille, psykiatrisille toimintaterapeuteille, oppilaitos- ja sairaalapapeille sekä lastenkotien ja ammatillisten perhekotien hoitajille/ohjaajille. Tarkempia tietoja kohderyhmästä ja hakuedellytyksistä saat koulutuksen esitteestä sekä TaY:n Psykoterapeuttikoulutusten hakukelpoisuus -sivulta.

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen keskeinen tavoite on psykoanalyyttisen psykoterapiamenetelmän syvällinen oppiminen.  Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia perustuu psykoanalyyttiseen teoriaan ihmisen mielen rakentumisesta, toiminnasta ja erilaisista häiriöistä.

Teorian keskeinen olettamus on tiedostamattoman mielenmaailman olemassaolo ja sen merkitys psyykkisten ilmiöiden ja oireiden kehittymisessä.

Koulutuksen rakenne: Koulutuksen kokonaislaajuus on 80 opintopistettä ja kesto 4 vuotta eli yhteensä 8 lukukautta.

Koulutusohjelmaan kuuluu:

  • teoria- ja menetelmäopinnot (sisältäen tutkimusmenetelmäopinnot) 378 tuntia lähiopetusta, 43 op
  • Työnohjaus (yksilö) 120 t, 12 op
  • Opinnäytetyö, 10 op
  • Koulutuspsykoterapia (psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia) 300 t, 15 op

Lähiopetuspäiviä on lukuvuodessa 28. Lisäksi suositellaan lukuvuosittain mahdollisia ulkopuolisia koulutuspäiviä, joilla voi tietyin ehdoin korvata osan teoriaopetuksen tunneista. Koulutuksessa lähiopetuspäivä koostuu teoria- ja menetelmäopetuksesta. Koulutuspsykoterapia ja työnohjaus tapahtuvat koulutuspäivien ulkopuolella ja osallistujat hankkivat ne erikseen. Koulutuspsykoterapian tiheys on vähintään kaksi kertaan viikossa. (ks. kohta kustannukset)

Kustannukset: Koulutus on yliopiston maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Koulutuksen hinta on 12 370 euroa. Maksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle (á 1 546 euroa) ja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Huom. Koulutuksesta yliopistolle maksettava hinta sisältää ainoastaan teoria- ja menetelmäopintojen osuuden.

Koulutukseen kuuluvan yksilötyönohjauksen ja yksilökoulutuspsykoterapian osallistuja sopii Tampereen Psykoterapiayhdistys ry:n sopiman koulutuspsykoterapeutin kanssa. Työnohjaus- ja koulutuspsykoterapiakustannukset maksetaan suoraan ko. terapeutille.

Koulutuspsykoterapian (300 t, yksilö) hinta on 22 500 euroa ja Työnohjauksen (120 t, yksilö) hinta on 9 000 euroa.

Tiedustelut: Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi tai pääkouluttaja Aira Laine, laine.aira@gmail.com.

Hakuaika ja hakeminen: Hakuaika on päättynyt 28.10.2013.

Liitelomake

Lisätietoja: Esite Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 2014-2017 Tampere

Lisätietoja Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksista ja muusta alan täydennyskoulutuksesta saat TaY:n psykoterapeuttikoulutusten verkkosivuilta.