Päättynyt: Lastensuojeluun erikoistava sosiaalityön täydennyskoulutus 2013-2014

Lastensuojeluun erikoistava oppisopimustyyppinen koulutus (30 opintopistettä) tarjoaa mahdollisuuden reflektiiviseen oman osaamisen jäsentämiseen lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijayhteisössä. Koulutus on tarkoitettu lastensuojelutyötä tekeville sosiaalityöntekijöille, joilla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukainen pätevyys (L 272/2005, 3 §). Jos hakijoita on enemmän kuin 20, etusijalle asetetaan kokeneet sosiaalityöntekijät. Työkäytänteiden kehittämisen näkökulmasta voi olla eduksi, että samalta työpaikalta on usea hakija  (isot kaupungit).

Haku tähän koulutukseen päättynyt.

Lisätiedot:  Tuula Kostiainen, puhelin 050 5232 149, tuula.kostiainen@uta.fi

Koulutuskokonaisuus ja näyttö omasta osaamisesta muodostuvat henkilökohtaisesta kehittymissuunnitelmasta ja sen arvioinnista, 10 lähipäivästä Tampereella, kirjallisuudesta ja oppimistehtävistä sekä ohjatusta työssä oppimisesta, jonka tärkein osa on omalla työpaikalla tehtävä kehittämistehtävä. Parhaimmillaan kehittämistehtävässä yhdistyvät osallistujan ammatillinen kehittymistarve ja työpaikan intressi kehittää lastensuojelua jostain näkökulmasta. Kehittämistehtävän voi tehdä myös parityöskentelynä.

Koulutusjaksot:

1. 24.-25.10.2013 aloitusjakso: Lastensuojelun tietopohja

2. 28.-29.11.2013: Lapsilähtöisyys ja lapsen oikeudet

3. 17.1.2014: Perhe ja lähiyhteisö

4. 7.3.2014: Lastensuojelun tehtävä ja rooli

5. 16.5.2014: Lastensuojelun tieto

6. 22.8.2014:  Työn arviointi

7. 25.-26.9.2014 päätösjakso:  Portfolio ja kehittämistehtävät

Oman osaamisen arviointi ja näyttö (portfolio) ja kehittämistehtävä käynnistyvät heti koulutuksen alussa ja valmistuvat vaiheittaisesti koulutuksen päätösjaksolle.

Koulutuksen johtaja YTT Tuija Eronen.

Perusteltu työkäytäntöön liittyvä kehittämisaihe tulee ilmoittaa hakulomakkeessa.
Koulutus edellyttää esimiehen kirjallista lupaa koulutukseen osallistumiseksi. Lupa on mainittava hakulomakkeessa: esimiehen nimi ja päiväys.

Tilanne 19.6.2013.  Hakijoita oli 27, joista valittiin 21.