Päättynyt: Kliinisen käyttäytymisanalyysin (KLKA) erikoistumiskoulutus Tampereella 2014 – 2015 (30 op)

Kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat kliinisen käyttäytymisanalyysin eri sovelluksiin kuten hyväksymis- ja omistautumisterapiaan, funktionaalis-analyyttiseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn, dialektiseen käyttäytymisterapiaan ja hyväksyntähavainnointiin ja tietoisuustaitoihin pohjautuvaan terapiaan.

Kohderyhmä: Erikoistumiskoulutus soveltuu kliinisen psykologian, psykoterapian tai psykiatrian aloilla työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisille. Koulutus sopii erikoistumiskoulutukseksi kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen (KKT-YET) aiemmin suorittaneille tai parhaillaan KKT-psykoterapeuttikoulutuksessa oleville. Muiden psykoterapiamuotojen koulutuksen suorittaneiden tulee perehtyä ennen koulutuksen aloittamista teokseen ”Funktionaalisen käyttäytymisanalyysin perusteet” (Tuomisto, Lappalainen, Timonen, 2005, Suomen Käyttäytymistieteellinen Tutkimuslaitos).

Sovellettua ja kliinistä psykologiaa sisältävä ammatillinen koulutus, erityisesti käyttäytymisanalyysin kanssa yhteensopiva koulutus, lasketaan valinnassa eduksi. Hakijalta edellytetään myös haastattelussa todettavaa henkilökohtaista soveltuvuutta.

Ajankohta ja paikka: Koulutus alkaa lauantaina 11.1.2014 ja päättyy toukokuussa 2015. Alustava ohjelma (muutokset mahdollisia)

Koulutus järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa lauantaisin klo 9.15- 16.30.

Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat kliinisen käyttäytymisanalyysin eri terapiamuotoihin kuten dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT), funktionaalis-analyyttiseen psykoterapiaan (FAP) ja hyväksymis- ja omistatumisterapiaan (HOT), sekä antaa syventävää tietämystä niistä, siten että koulutettavat osaavat koulutuksen käytyään soveltaa terapiamuotoja kliinisessä työssään.

Koulutuksen laajuus ja rakenne: Koulutuksen kontaktiopetuksen määrä on 150 tuntia. Se jakaantuu teoria- ja menetelmäopetukseen, käytännön harjoituksiin ja työnohjaukseen sekä lopputyöhön (10 op). Erikoistumisohjelmaan sisältyy myös mahdollisuus osallistua Tampereella järjestettäviin kansainvälisiin seminaareihin. Tarkempi sisältö ks. oheinen koulutuksen esite.

Kustannukset: Koulutus on yliopiston maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Koulutuksen hinta on 4 800 euroa jakaantuen kolmelle lukukaudelle á 1600 euroa.

Hakuaika ja hakeminen: Koulutuksen hakuaika on päättynyt 4.11.2013.

Koulutukseen haetaan sähköisen hakulomakkeen kautta. Tämän lisäksi liite hakulomakkeeseen (ohessa) ja siinä mainitut muut asiakirjat lähetetään postitse tai sähköisesti osoitteeseen suunnittelija Katri Saarinen, Tampereen yliopisto, LINNA, 33014 Tampereen yliopisto tai katri.saarinen@uta.fi.

Hakuedellytykset täyttävät hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, jotka pidetään viikolla 48 (25.11.2013 alkava viikko).

Liitelomake

Esite: Kliinisen käyttäytymisanalyysin (KLKA) erikoistumiskoulutus

Lisätiedot: Lisätietoja voi kysy koulutuksen johtajalta Martti Tuomistolta (040 548 3200; martti.tuomisto@uta.fi) tai suunnittelija Katri Saariselta (050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi).