Päättynyt: Tampereen JOKO 31

JOKO päivittää, avartaa ja syventää…

Tampereen JOKO on suunniteltu käytännön johtamistyön vaatimuksia ajatellen. Koulutusohjelma muodostuu osioista, joiden avulla syvennetään ja vahvistetaan valmiuksia sekä päivittäisjohtamiseen että pidemmän aikavälin strategiseen kehittämistyöhön. JOKOn tavoitteena on antaa liikkeenjohtajan työssä tarvittavaa kokonaisnäkemystä sekä valmiuksia ja intoa tarttua uusiin haasteisiin.

Eräänä ohjelman parhaimmista anneista on pidetty asioiden pohtimista yhdessä toisten osallistujien ja kouluttajina toimivien yliopisto- ja yritysmaailmaa edustavien asiantuntijoiden kanssa. Koulutusohjelman tavoitteena on lisäksi myös välittää tutkimusten uusimpia tuloksia liike- ja työelämän käyttöön.

Tampereen yliopiston järjestämä, vuonna 1984 käynnistynyt johtamiskoulutusohjelma Tampereen JOKO on vakiinnuttanut asemansa Tampereen ja lähiympäristön johtajien kouluttajana. JOKOlle on osallistunut jo noin 670 johtajaa.

Kohderyhmä

Tampereen JOKOlle ovat tervetulleita yritysjohtajat, päälliköt, esimiehet, asiantuntijat sekä julkisen hallinnon johto. Koulutuksen ryhmäkoko on max. 20 henkilöä.

Koulutusohjelman sisältö ja laajuus

JOKO koostuu yhdeksästä johtamisen eri opetusalueita käsittelevästä kaksi-kolme päiväisestä lähikoulutusjaksosta, soveltavista välitehtävistä, lopputyöstä sekä opintomatkasta ulkomaille. Nämä muodostavat kokonaisuuden, jossa johtamistyötä ja organisaation toimintaa tarkastellaan eri näkökulmista. Kukin opetusalue sisältää sekä siihen liittyvää teoriaa että alan käytännön asiantuntemusta.

Avoin keskustelu ja osallistujien keskinäinen mielipiteiden ja kokemusten vaihto muodostaa olennaisen osan Tampereen JOKOn opetusta. Oman osansa koulutusohjelmasta muodostavat yritysvierailut, joilla tutustutaan mm. JOKOlaisten edustamiin yrityksiin. Opetetun aineksen omaksumista osallistujat soveltavat laajahkon lopputyön sekä kolmen välitehtävän avulla.

Tampereen JOKOn ohjelma on suunniteltu siten, että opiskelu on mahdollista normaalien työtehtävien ohella, vaikka se vaatiikin huomattavaa henkilökohtaista panostusta. Lue lisää…