Päättynyt: Lääkäriksi Suomeen XV

EU/ETA:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen terveydenhuoltojärjestelmään, hoitokäytäntöihin sekä ammatilliseen kieleen perehdyttävä 15. koulutus järjestetään 6.10.–10.12.2014.

Kohderyhmä: Koulutus oli tarkoitettu lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon EU/ETA:n ulkopuolella suorittaneille työttömille ja työttömyysuhanalaisille lääkäreille, jotka ovat suorittamassa VALVIRAn lääkärin laillistuksen ehtona olevia lisäopintoja Suomessa. Koulutus soveltuu hallinnolliseksi koulutukseksi myös EU/ETA:n ulkopuolelta tuleville hammaslääkäreille.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa ja jonkin verran työkokemusta suomalaisessa terveyspalvelujärjestelmässä (amanuenssipalvelu tai vastaava).

Tavoite: Koulutuksessa tavoitteena ovat erityisesti osanottajien perusterveydenhuollon lääkärin tiedot ja valmiudet. Koulutus tukee ja antaa valmiuksia selviytyä myös lääkäreiltä vaadittavista kuulusteluista ja opinnäytteistä.

Keskeiset asiasisällöt: Suomen terveydenhuoltojärjestelmä ja sen toiminta, suomalaiset kansansairaudet sekä niihin liittyvät tutkimus- ja hoitokäytännöt, sosiaali- ja terveysturva sekä sairausvakuutus Suomessa, oikeuslääketieteen keskeisin sisältö, lääkehuolto ja reseptioppi, lääkärintodistukset ja -lausunnot sekä lääkärin vuorovaikutustaidot ja ammatillinen suomen kieli.

Tiedustelut: Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa tutkimuskoordinaattori Leena Kiuru, puh. 040 190 9830, leena.kiuru(at)uta.fi.

Haku: http://www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku/ > Lääkäriksi Suomeen tai 654434 (sanahaku) ja Pirkanmaa (maakunta). Koulutukseen haetaan sähköisesti 29.8.2014 mennessä.

HUOM! Muista täyttää sähköisen lomakkeen lisäksi myös tämä HAKULIITELOMAKE ja lähettää se osoitteella: Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö, Leena Kiuru, ARVO B340, 33014 Tampereen yliopisto samoin 29.8.2014 mennessä.