Päättynyt: Media-analyysin harjoituskurssi (MAHKU) lukion opettajille

Keskustelemme mediasta ja harjoittelemme lukion oppitunneille sovellettavia media-analyysin menetelmiä Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön (CMT) mediatutkijoiden ja -opettajien kanssa. Sisällöt perustuvat CMT:n ajankohtaiseen tutkimukseen ja opetukseen.

Mahku on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta Lukiomaailman medialukutaiturit (LUMME) -hankkeessa 2014 – 2015. Koulutus on osallistujille maksuton. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksistaan vastaa osallistuja itse.

Mahku järjestään samansisältöisenä Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Lähiopetuspäiviä, kouluttajia ja käsiteltäviä teemoja on neljä:

  • Pojat ja nuoret miehet mediakansalaisina | Tutkija Mikko Hautakangas
  • Mobiilin maailman visuaalinen lukutaito | Visuaalisen journalismin yliopistonlehtori Anssi Männistö
  • Kriittisen mediakasvatuksen käytännöt koulussa | Tutkija Niina Uusitalo
  • Uskonnot ja uskomukset mediassa | Tutkija Katja Valaskivi

Kuhunkin ryhmään otetaan enintään 14 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusija on opettajilla, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet Mahkuihin.

Paikkakuntakohtaiset aikataulut ja ilmoittautumisohjeet LUMME-hankkeen sivuilla.