Tulossa: Kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijaohjelma

Asiantuntijaohjelma on suunnattu kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntemusta yksityissektorin ja julkishallinnon työtehtävissä tarvitseville.

 Ø  Yritys kansainvälisissä tilanteissa -moduuli antaa osallistujille kattavan kuvan kansainvälisestä yritysverotuksesta. Osallistujat perehtyvät kansainvälisen yritysverotuksen oikeuslähteisiin ja niiden välisiin suhteisiin sekä EU-oikeuteen. Lisäksi paneudutaan suomalaisen yrityksen ulkomailta saamien tulojen verotukseen ja ulkomaisen yrityksen Suomesta saamien tulojen verotukseen sekä siirtohinnoitteluun.

Ø  Kansainvälinen verosuunnittelu -moduuli perehdyttää osallistujat kansainvälisen yritysverotuksen erityiskysymyksiin ja tunnistaa näihin liittyvät verosuunnittelumahdollisuudet ja riskit.

Huippukouluttajat takaavat asiantuntijaohjelman korkean laadun. Eri alojen edustajina he luovat ohjelmaan monipuolisen sisällön ja kattavan näkökulman kansainvälisen yritysverotuksen teemoihin.

Asiantuntijaohjelma sisältää neljä lähiopetusjaksoa (yhteensä 8 päivää) sekä niiden välissä tehtäviä etäopintoja. Lähiopetuksen perustana ovat vuorovaikutteinen luento-opetus sekä avoin keskustelu osallistujien ja asiantuntijoiden kesken. Etäopinnoissa syvennetään ja sovelletaan käsiteltyjä aiheita.

Seuraava asiantuntijaohjelma starttaa marraskuussa 2017 – tutustu tarkemmin tästä.