Peruutettu: Psykoanalyyttinen lastenryhmäpsykoterapeuttikoulutus (75 op) 2015-2019 Helsingissä

 

Tampereen yliopisto käynnistää syksyllä 2015 yhdessä Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n kanssa Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan psykoanalyyttisen lasten ryhmäpsykoterapeuttikoulutuksen Helsingissä.

Koulutus antaa opiskelijalle tiedolliset, taidolliset ja ammatilliset valmiudet toimia lastenryhmäpsykoterapeuttina psykoanalyyttista viitekehystä käyttäen eri-ikäisten lapsipotilaiden kanssa.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu erityisesti lastenpsykiatrian yksiköiden, perheneuvoloiden ja oppilashuollon henkilöstölle, jotka työskentelevät psyykkisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä kanssa (psykiatrian sairaanhoitajat, lastenpsykiatriset toimintaterapeutit, psykologit, sosiaalipsykologit, sosiaalityöntekijät ja lastenpsykiatrit).

Tarkempia tietoja kohderyhmästä ja hakuedellytyksistä saat koulutuksen esitteestä sekä TaY:n Psykoterapeuttikoulutusten hakukelpoisuus -sivulta.

Paikkakunta: Koulutus järjestetään Helsingissä. Koulutukseen kuuluva ryhmätyönohjaus on mahdollista järjestää myös Tampereella ja Lahdessa, mikäli näiltä paikkakunnilta tulee riittävä määrä opiskelijoita.

Kesto ja laajuus: Koulutus aloitetaan syksyllä 2015. Koulutus päättyy keväällä 2019. Koulutuksen kokonaislaajuus on 75 opintopistettä. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 20 / lukuvuosi. Tämän lisäksi tulee oma ryhmämuotoinen koulutusspykoterapia. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljässä vuodessa.

Kustannukset: Koulutus on yliopiston maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Teoria- ja menetelmäopintojen sekä ryhmätyönohjauksen* yhteishinta on 20 520 euroa. Maksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle (á 2565 euroa) ja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. *Ryhmätyönohjauksen osuus on 6259 euroa.Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu koulutuspsykoterapian osuus (oma ryhmäpsykoterapia). Tämän osallistuja sopii ja maksaa itse Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n kouluttamalle vaativan erityistason ryhmäpsykoterapeutille, ryhmäpsykoanalyytikolle, koulutusryhmäpsykoterapeutille tai koulutusryhmäpsykoanalyytikolle. Se ei sisälly yllämainittuun hintaan. Oman koulutuspsykoterapian hinta on 6 250 euroa.

Tiedustelut: Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi, pääkouluttaja Erja Tuompo-Johansson, 050 353 1133, erja.tuompo-johansson@kolumbus.fi tai Anitta Toivanen, 040 751 2712, toivanen.anitta@gmail.com.

Hakuaika ja hakeminen: Hakuaika on päättynyt 5.5.2015.

Soveltuvuushaastattelut järjestetään seuraavasti: Yksilöhaastattelut 20.5. – 5.6.2015 ja ryhmähaastattelu lauantaina 6.6.2015. Koulutuksen hinta sisältää haastattelukustannukset.  Haastattelut järjestetään Helsingissä. Haastattelukutsut lähetetään niihin valituille erikseen.

Sähköinen hakulomake (hakuaika on päättynyt)

Koulutuksen esite

Lisätietoja Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksista ja muusta alan täydennyskoulutuksesta saat TaY:n psykoterapeuttikoulutusten verkkosivuilta.