Peruutettu: Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeuttikoulutus (70 op) 2015–2019 Helsingissä

 

Tampereen yliopisto käynnistää Helsingissä syksyllä 2015 yhdessä Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n kanssa Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan psykoanalyyttisen ryhmäpsykoterapeutti­koulutuksen.

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeuttikoulutus tarjoaa monipuolisen teoreettisen pohjan ja käytännön valmiudet hoidollisin tavoittein työskentelevien ryhmien kanssa työskentelyyn sekä toimimiseen itsenäisenä ryhmäpsykoterapeuttina.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu ehkäisevän mielenterveystyön toimijoille työterveyshuollossa, neuvoloissa ja järjestöjen palveluissa sekä myös psykiatristen akuutti- ja kuntoutusosastoiden, poliklinikoiden sekä päiväsairaaloiden ammattilaisille, jotka työssään voivat hyödyntää ryhmäpsykoterapeuttisia menetelmiä (lääkärit, psykiatrit, psykiatrian sairaanhoitajat, psykiatriset toimintaterapeutit, psykologit, sosiaalipsykologit, ja sosiaalityöntekijät.).

Tarkempia tietoja kohderyhmästä ja hakuedellytyksistä saat koulutuksen esitteestä sekä TaY:n Psykoterapeuttikoulutusten hakukelpoisuus -sivulta.

Paikkakunta: Koulutus järjestetään Helsingissä.

Kesto ja laajuus: Koulutus alkaa syksyllä 2015 ja päättyy keväällä 2019. Koulutuksen kokonaislaajuus on 70 opintopistettä. Lähiopetuspäiviä koulutuksessa on noin 15 / lukuvuosi. Tämän lisäksi tulee oma ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden aikana.

Kustannukset: Koulutus on yliopiston maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Teoria- ja menetelmäopintojen sekä ryhmätyönohjauksen yhteishinta on 17 500 euroa. Maksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle (á 2188 euroa) ja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu koulutuspsykoterapian osuus (oma ryhmäpsykoterapia). Tämän osallistuja sopii ja maksaa itse Suomen ryhmäpsykoterapia ry:n hankkimalle koulutuspsykoterapeutille. Se ei sisälly yllämainittuun hintaan. Oman koulutuspsykoterapian hinta on 6 250 euroa.

Tiedustelut: Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi tai pääkouluttaja Marja-Leena Roine, 040-5783531, marja-leena.roine@welho.com.

Hakuaika ja hakeminen: Hakuaika on päättynyt 5.5.2015.

Soveltuvuushaastattelut järjestetään 1.-6.6.2015. Ryhmähaastattelu järjestetään lauantaina 6.6.2015. Koulutuksen hinta sisältää haastattelukustannukset. Haastattelut järjestetään Helsingissä. Haastattelukutsut lähetetään niihin valituille erikseen.

Sähköinen hakulomake (hakuaika on päättynyt)

Koulutuksen esite

Lisätietoja Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksista ja muusta alan täydennyskoulutuksesta saat TaY:n psykoterapeuttikoulutusten verkkosivuilta.