Käynnissä: Tampere Praksis 2014-

Tampere Praksis on sopimukseen perustuva verkostotoiminta sosiaalialan kehittämiseksi. Sopimuksella edesautetaan sosiaalialan ja sosiaalityön opetuksen, tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä ja yhteistyömuotojen kehittämistä. Sopijaosapuolet ovat Tampereen kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Pikassos Oy ja Tampereen yliopisto.

Sopimusta edelsi Tampere Praksis -ESR-hanke 2011-2013. Hankkeessa kehitettiin Tampereen kaupungin sosiaalipalveluihin sijoittuva käytännön, opetuksen ja tutkimuksen yhteisrakenne ja oppimisympäristö, Tampere Praksis. Kohderyhmä oli kaupungin lapsiperhepalveluiden ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja avotyöntekijät (sosiaaliohjaajat).

Hankkeen raportti on sivulla: http://www.uta.fi/yky/sty/praksis/julkaisut.html

Lisätietoja  ja yhteyshenkilöt ovat sivulla http://www.uta.fi/yky/sty/praksis/index.html