Käynnissä: Seinäjoen sosiaalityön opetus- ja tutkimuskeskus ja Porin sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka

Lisätietoja:

http://www.uta.fi/yky/sty/praksis/seinajoki.html

http://www.uta.fi/yky/sty/praksis/pori.html

Porin toimintaa uudistetaan EAKR-rahoituksella syksystä 2015 lähtien.

Klinikkatoimintaa kehitettiin 2012-13  ylimaakunnallisena ESR-hankkeena: Alueklinikat verkostona – Opetus- ja tutkimusklinikkaverkoston kehittäminen Tampereen yliopiston sosiaalityön opetuksessa. Hanke on  julkaistu raporttina osoitteessa  http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201312191775

 

Päättyneessä ESR-projektissa kehitettiin opetus- ja tutkimusklinikkaverkostoa, jonka tarkoituksena oli tehostaa sosiaalityön tutkimuksen ja opetuksen vaikuttavuutta ja laatua Tampereen yliopiston omassa toiminnassa ja sen alueellisessa toimintakentässä erityisesti Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Projekti edisti julkisen hyvinvointipalvelutuotannon ja sosiaalityön osaamisen kehittymistä alueilla. Verkostoa kehittämällä rakennettiin alueellisetklinikkamallit, joiden kautta yliopistokoulutuksen ja työelämäkäytäntöjen vuorovaikutus, tutkimusyhteistyö ja yhteinen tiedontuotanto tiivistyivät.

Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman kanssa yhteistyössä olivat Seinäjoen kaupunki, Porin kaupunki, SONetBotnia.