Päättynyt: Lastensuojeluun erikoistava sosiaalityön täydennyskoulutus 30 op, 2014-2015

Lastensuojeluun erikoistava oppisopimustyyppinen sosiaalityön täydennyskoulutus (30 opintopistettä) tarjoaa mahdollisuuden reflektiiviseen oman osaamisen jäsentämiseen lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijayhteisössä. Koulutus on tarkoitettu lastensuojelutyötä tekeville sosiaalityöntekijöille, joilla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukainen pätevyys (L272/2005, 3 §).

Koulutukseen haku on päättynyt.

Jos hakijoita on enemmän kuin 20, etusijalle asetetaan kokeneet sosiaalityöntekijät. Työkäytänteiden kehittämisen näkökulmasta voi olla eduksi, että samalta työpaikalta on usea hakija  (isot kaupungit).

Hakijalta edellytetään voimassa olevaa palvelusuhdetta ja työnantajan kirjallista suostumusta koulutukseen.  Kehittämistehtävän aihepiiri  tulee olla sovittuna jo hakuvaiheessa työpaikan kanssa.

Koulutus sisältää 10 lähipäivää Tampereella yhden vuoden aikana. Koulutus sisältää jaksokohtaisia oman työn havainnointiin ja kirjallisuuteen perustuvia oppimistehtäviä sekä käytännöllisen kehittämistehtävän, joka tehdään ohjauksessa työpaikalla ja osallistaa mielellään työyhteisöstä myös muita työntekijöitä kollektiivisen asiantuntemuksen kehittymiseksi.  Kehittämistehtävässä käytetään soveltuvaa kirjallisuutta ja lähijaksojen oppimateriaalia. Koulutuksen ajan osallistujalla tulee olla työssäohjaaja, joka on omalta työpaikalta tai muusta sopivasta paikasta. Työssäohjaajalta edellytetään sosiaalityöntekijän pätevyyttä.

Keskeiset sisältöalueet:
– lastensuojelutyön tietopohja; teoriaa, moraalia, kokemusta, arkijärkeä
– lapsilähtöisyys ja lapset oikeudet; miten pitää lapsi keskiössä
– lapsi, perhe ja lähiyhteisö; merkitys ja rooli lapsen elämässä, kulttuuritietoinen työprosessi
– lainsäädännöllinen viitekehys; oikeuksia ja velvollisuuksia, tuomioistuimen tarvitsema tieto
– lastensuojelun tehtävät ja roolit: sosiaalityöntekijä laadukkaan asiakasprosessin johtaja, moniammatillinen työskentely
– lastensuojelun tieto ja sen arviointi; dokumentointi, asiakirjat, asiakastietojärjestelmä, asiakasprosessissa rakentuva tieto
– työn arviointi; lastensuojelutyön työmenetelmien arviointi ja kehittäminen

Alustavasti ajoitetut koulutuspäivät Tampereella:

1. lähijakso 13.-14.3.2014

2. lähijakso 10.-11.4.2014

3.-6. lähijaksot 23.5.2014, 15.8.2014, 10.10.2014, 14.11.2014

7. lähijakso, päätösjakso 22.-23.1.2015

Koulutuksessa käytetään lähijaksojen välillä verkko-oppimisympäristö Moodlea, joka toimii vertaisryhmäfoorumina erityisesti kehittämistehtävän tekemisessä.

Koulutuksesta vastaavat  koulutuksen johtaja, YTT, Tuija Eronen ja suunnittelija, KT, Tuula Kostiainen.  Lähijaksoilla vierailee koulutuksen teemojen mukaan tutkimuksen ja kehittyvän käytännön asiantuntijoita.

Lisätiedot: Tuula Kostiainen, tuula.kostiainen@uta.fi tai 050 5232 149