Käynnissä: Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2015 – 2019 (70 op), Helsinki

Tampereen yliopisto käynnistää syksyllä 2015 Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus on Helsingissä järjestyksessä toinen ja kaikkiaan 12. kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus, jonka yliopisto järjestää. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden (kahdeksan lukukauden) aikana.

 Aika ja paikka

Koulutus alkaa kansainvälisellä seminaarilla Tampereella 15.- 17.10.2015 (tarkemmat tiedot toimitetaan koulutukseen valittaville). Alustavasti syksyn Helsingissä järjestettävät koulutuspäivät ovat: 2.–3.11., 23.–24.11. ja 14.–15.12.2015 (HUOM. muutokset mahdollisia). Koulutus päättyy syksyllä 2019.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osoittaa pätevältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettävää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana asiakkaan kuntoutusprosessia.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen kokonaislaajuus on 70 opintopistettä. Koulutus koostuu neljän vuoden ajalle eli kahdeksalle lukukaudelle ajoittuvista
• teoria- ja menetelmäopinnoista (sisältäen tutkimusmenetelmäopinnot) (330 t, 36 op)
• työnohjauksesta (200 t, 20 op),
• koulutuspsykoterapiasta (80 t, 4 op)
• opinnäytetyöstä (10 op).

 Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lääkäreille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille ja psykiatrisille sairaanhoitajille sekä muille soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon (mm. sosiaalipsykologit, erityisopettajat) tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille (sairaanhoitaja, AMK ja sosionomi, AMK). Katso tarkemmat hakuedellytykset oheisesta esitteestä ja verkkosivuilta.

Kustannukset

Koulutus on yliopistojen maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Koulutuksen kokonaishinta on 23 520 euroa. Maksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle (à 2940 euroa) ja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksen hinta sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen lisäksi myös työnohjauksen ja koulutuspsykoterapian.

Koulutus on AVL 39–40§:ssä tarkoitettu arvonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos arvonlisäverolaki tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana.

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt keskiviikkona 26.8.2015.

Koulutuksen esite

 

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

  • suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi
  • koulutuksen johtaja Lauri Parkkinen, 040 587 7473, lauri.parkkinen@kontingenssi.fi
  • vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 050 351 8137, martti.tuomisto@uta.fi.

Lisätietoja Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksista ja muusta alan täydennyskoulutuksesta saat TaY:n psykoterapeuttikoulutusten verkkosivuilta.