Käynnissä: Lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (88 op) 2015 – 2019, Tampere

Tampereen yliopisto käynnistää yhteistyössä Tampereen Psykoterapiayhdistys ry:n kanssa syksyllä 2015 uuden Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan lasten ja nuorten psykodynaamisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa lasten ja nuorten kehityksellisiin ongelmiin ja psyykkisiin häiriöihin perehtyneitä itsenäisiä, psykoanalyyttisen viitekehyksen mukaan toimivia psykoterapeutteja.

Aika ja paikka

Koulutus alkaa 4.9.2015 ja päättyy keväällä 2019. Teoria- ja menetelmäopetus järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa, vauvahavainnointiseminaarit Helsingissä. Työnohjaus ja koulutuspsykoterapia tapahtuvat koulutuspsykoterapeuttien vastaanotoilla.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen keskeinen tavoite on lasten ja nuorten psykodynaamisen psykoterapiamenetelmän syvällinen oppiminen. Psykodynaaminen yksilöpsykoterapia perustuu psykoanalyyttiseen teoriaan ihmisen mielen rakentumisesta, toiminnasta ja erilaisista häiriöistä. Teorian keskeinen olettamus on tiedostamattoman mielenmaailman olemassaolo ja sen merkitys psyykkisten ilmiöiden ja oireiden kehittymisessä.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen kokonaislaajuus on 88 opintopistettä ja kesto 4 vuotta eli yhteensä 8 lukukautta. Koulutusohjelmaan kuuluu:

  • teoria- ja menetelmäopinnot (sisältäen vauvahavaintoseminaarit ja tutkimusmenetelmäopinnot) 304 tuntia lähiopetusta, 51 op
  • opinnäytetyö (sisältää 20 tuntia kontaktiopetusta), 10 op
  • yksilötyönohjaus 300 tunnin terapiatyöhön 120 tuntia, 12 op
  • koulutuspsykoterapia (psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia) 300 tuntia, 15 op.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lääkäreille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille ja psykiatrisille sairaanhoitajille sekä muille soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon (mm. sosiaalipsykologit, erityisopettajat) tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille (sairaanhoitaja, AMK ja sosionomi, AMK). Katso tarkemmat hakuedellytykset oheisesta esitteestä ja verkkosivuilta.

Kustannukset

Koulutus on yliopiston maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Koulutuksen hinta on 13 200 euroa. Maksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle (á 1650 euroa) ja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Huom. Koulutuksesta yliopistolle maksettava hinta sisältää ainoastaan teoria- ja menetelmäopintojen osuuden.

Tällä hetkellä (3/2015) koulutus on AlvL:n lain 39–40 §:n mukainen veroton koulutuspalvelu. Mikäli säädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

Koulutukseen kuuluvan yksilötyönohjauksen ja yksilökoulutuspsykoterapian osallistuja sopii Tampereen Psykoterapiayhdistys ry:n sopiman koulutuspsykoterapeutin kanssa. Työnohjaus- ja koulutuspsykoterapiakustannukset maksetaan suoraan ko. terapeutille. Asiasta voi kysyä lisätietoja Inkeri Suomiselta (ks. yhteystiedot esitteestä).

Työnohjauksen (120 tuntia) hinta on 75 euroa / tunti, joka on 1125 euroa lukukautta kohti ja 9000 euroa koko koulutuksen ajalta.

Koulutuspsykoterapian (300 tuntia) kustannukset muodostuvat yksilöllisesti sen mukaan, missä määrin opiskelija on jo koulutuksen alkaessa käynyt läpi koulutuspsykoterapiaksi hyväksyttävää yksilöpsykoterapiaa. Koulutuksen aikana läpikäytävän yksilöpsykoterapian hinta on 75 euroa / tunti.

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt.

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat yliopistolla suunnittelijat Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa@uta.fi ja Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi sekä Tampereen Psykoterapiayhdistyksen osalta Inkeri Suominen, 050 3036804 inkeri.suominen@elisanet.fi.

Koulutuksen esite

Lisätietoja Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksista ja muusta alan täydennyskoulutuksesta saat TaY:n psykoterapeuttikoulutusten verkkosivuilta.