Peruutettu: Sosiaalityö ja muuttuvat hallinnan käytännöt (5 op) – Osallisuus, vastuut ja oikeudet työkäytännöissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon työkäytännöissä osallisuudesta, vastuista ja oikeuksista neuvotteleminen on keskeistä niin työntekijöiden kuin asiakkaiden kannalta. Palvelujärjestelmässä pitää osata eritellä kriittisesti ja tilannekohtaisesti asiakkaan ja työntekijän asemaa sekä osapuolille asettuvia uusia odotuksia ja vaatimuksia.

Sosiaalityö on osa yhteiskunnallista hallintaa, jolla ohjaillaan organisaatioiden ja ihmisten toimintaa tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Valtion, kuntien ja kansalaisten suhteet ovat muuttuneet, mikä näkyy hallinnan muutoksina. Uusi julkisjohtaminen ja tilaaja-tuottajamalli ovat muuttaneet sekä sosiaalityöntekijöiden että asiakkaiden toimintaa. Hallinnan muutokset näkyvät asiakkaiden omien valintojen ja vastuun merkityksen korostumisena ja sosiaalityöntekijän uudenlaisena vastuuna ja roolina.

Mitä koulutukseen sisältyy?

  • 22.1.2016 klo 9.15–12 Vastuullistaminen uutena hallinnan tapana, tutkijatohtori, YTT Sirpa Saario
  • 29.1.2016 klo 9.15–12 Asiakkaat reflektoimassa heihin kohdistettuja vastuita, yliopisto-opettaja YTT Kirsi Günther
  • 19.2 2016 klo 9.15–12 Ammattilaiset tekemässä rajatyötä, tutkijatohtori Sirpa Saario (lyhyt luento). Väliseminaari: keskustelu ja osallistujien esitykset.
  • 26.2.2016 klo 9.15–12 Ammattilaiset opastamassa asiakkaita ”järkeviin valintoihin”, professori YTT Kirsi Juhila
  • 11.3.2016 klo 9.15–12 Ammattilaiset integroimassa asiakkaita yhteisöihin, yliopiston lehtori YTT Suvi Raitakari
  • 18.3.2016 klo 9.15–12 Loppuseminaari: yhteenvetoa, keskustelut ja osallistujien esitykset, tutkijatohtori Sirpa Saario

Kenelle koulutus on suunnattu?

  • Sosiaalityöntekijöille, johtaville sosiaalityöntekijöille, palvelupäälliköille ja palvelujohtajille sosiaalityön eri toiminta-alueilla
  • Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman syventävän vaiheen opiskelijoille

Ilmoittautuminen seminaariin viimeistään pe 8.1.2016:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15857/lomake.html

Osallistumishinta

400 € koko ohjelma. TaY:n tutkinto-opiskelijoille koulutus on maksuton.

Koulutuspaikka

  • Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, Kalevantie 5 (sali 6017, paitsi 19.2. sali 5014)

Yhteystiedot