Tulossa: Java-ohjelmointi 30.3. – 17.11.2016

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osanottajien osaamista Java-ohjelmoinnissa. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on kattava ymmärrys java-ohjelmoinnista ja ketteristä menetelmistä ja he ovat tunnistaneet omat vahvuutensa sijoittua alalle erilaisiin tehtäviin. Osallistujat hallitsevat myös käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet sekä kykenevät sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Koulutusohjelma toteutetaan oppijalähtöisesti ja opiskelijoiden työnhakuvalmiuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Koulutuksen sisältö
– Olio-ohjelmoinnin ja Java-ohjelmoinnin perusteet
– J2EE, JavaSE7 ja Java specialized
– Spring framework ja Apache
– WWW-ohjelmointi, JavaScript ja modernit JavaScript kirjastot
– Käyttäjälähtöinen suunnittelu
– Ketterät menetelmät ja pilvipalveluprojektit
– Asiantuntijana kehittyminen, työnhakuvalmennus ja yleiset työelämävalmiudet
– Työssäoppimisjakso

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on jonkin verran ohjelmointikokemusta tai muutoin ohjelmoinnin perusteet hyvin hallinnassa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulututkinnon suorittaneille, mutta myös alemmalla koulutuksella on mahdollisuus hakeutua koulutukseen.

Toteutus
Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä monimuoto-opetuksena, joka koostuu neljän kuukauden lähiopetusjaksosta ja neljän kuukauden työssäoppimisjaksosta yrityksessä. Koulutus alkaa 30.3.2016 ja päättyy 17.11.2016.

Koulutuksen järjestää Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikkö yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Haku
Koulutukseen valitaan 15 henkilöä. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.mol.fi/koulutukset. Haku päättyy 25.2.2016. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka toteutetaan viikolla 10.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus Tampereen yliopistossa 2.2.2016 klo 14.30, luentosalissa Pinni B1097.

Lisätietoja koulutuksesta
Koulutuspäällikkö Teemu Rauhala, teemu.rauhala@uta.fi, 050 3232 083