Päättynyt: Luontoympäristö ja hyvinvointi (4 op)

Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston psykologian oppiaineet järjestävät syksyllä 2016 täydennyskoulutusohjelman luontoympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä.

Luonnon hyvinvointivaikutusten yhdistämisestä ohjaus-ja terapiamenetelmiin on vahvaa ja lupaavaa tutkimusnäyttöä.  Samalla yhteiskunnassa on myös lisääntyvää kiinnostusta erilaisten luontointerventioiden hyödyntämisestä osana hyvinvointi- ja terveyspalveluja (esimerkiksi Green Care-toiminta). Täydennyskoulutuksen suoritettuaan osallistuja tuntee ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyttä kuvaavia teorioita ja niihin liittyvien tutkimusten keskeisiä tuloksia. Lisäksi luonnon ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyksien tunteminen lisää ammatillisen työn tieto- ja keinovalikoimaa.

Kenelle koulutus on suunnattu? Psykologit ja muut hyvinvointialan ammattilaiset, jotka toimivat terapian, ohjauksen ja kuntoutuksen alueella.

Mitä koulutukseen sisältyy? Ohjelmaan, jonka kokonaislaajuus on 4 opintopistettä, sisältyy 5 koulutuspäivää ja niihin liittyvät kirjalliset oppimistehtävät. Lähijaksot järjestetään Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyönä ja osallistuja voi oman valintansa mukaan suorittaa koulutuksen Tampereella tai Jyväskylässä

  1. Lähipäivä ”Ympäristö ja hyvinvointi” 16.9.2016 klo 10.15–13.00, videoyhteys Tampereelta Jyväskylään
  2. Lähipäivä ”Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontointerventiot terapiassa, ohjauksessa ja kuntoutuksessa” 23.9.2016 klo 10.15–13.00, videoyhteys Tampereelta Jyväskylään
  3. Lähipäivä ”Luontoavusteisen menetelmän kokeminen ja ohjaaminen”-menetelmäharjoitukset Tampereella 30.9.2016 klo 10.15–15.30 tai Jyväskylässä 7.10.2016 klo 11.15–16.30
  4. Lähipäivä ”Luontointerventioiden ohjaaminen ja luontoympäristön merkitys”, 4.11.2016 klo 10.15–14.00. Videoyhteys Tampereelta Jyväskylään.
  5. Lähipäivä, ”Luontointerventioiden ohjaaminen ja luontoympäristön merkitys”, 11.11.2016 klo 10.15–14.00. Videoyhteys Jyväskylästä Tampereelle.

Opetuksesta vastaavat PsM, eko- ja ympäristöpsykologi, projektitutkija Kirsi Salonen Jyväskylän yliopistosta, professori Kalevi Korpela Tampereen yliopistosta ja PsT, psykologi, yliopistotutkija Katriina Hyvönen Jyväskylän yliopistosta.

Koulutuspaikat: Seminaariopetus tapahtuu Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tiloissa.  Menetelmäharjoitukset pidetään autenttisessa luontoympäristössä Tampereen ja Jyväskylän alueilla.

Lähiopetuksen opetuskieli on suomi. Kirjallisuuteen sisältyy myös englanninkielisiä artikkeleja. Koulutukseen otetaan enintään 20 täydennyskoulutusosallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen hinta on 560 euroa.   Koulutukseen ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään 2.9.2016:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16997/lomake.html

Lisätietoja ja koulutuksen yhteyshenkilö:

http://www.psykonet.fi/luontoymparisto

Tuula Kostiainen, suunnittelija,  Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö,Tampereen yliopisto

tuula.kostiainen@staff.uta.fi, puhelin 050 523 2149