Päättynyt: Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielellinen tukeminen – tietopaketti opettajille 6.10. ja 27.10.2017

Opetus- ja ohjaushenkilökunnan Specima-täydennyskoulutus 2017

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielellinen tukeminen – tietopaketti opettajille

Onko luokallasi hiljattain Suomeen muuttanut oppilas? Mietitkö, miten voisit tukea häntä suomen kielen oppimisessa ja suomalaiseen kouluun sopeutumisessa?

Tässä koulutuksessa tutustutaan kielen oppimisessa tyypillisiin kehityskulkuihin ja pohditaan keinoja tukea lasta monikielisyyteen kasvamisessa. Koulutus ei pätevöitä S2-opettajaksi, vaan se on tarkoitettu nopeaksi ”ensiavuksi” opettajille, joilla ei ole runsaasti aiempaa kokemusta maahanmuuttajataustaisten lasten opettamisesta. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. suomen kielen oppiminen toisena kielenä, monikielisyys ja sen tukeminen sekä lapsen taustan huomioon ottaminen opetuksessa. Lisäksi keskustellaan kielen yhteydestä tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen: miten asioita, ilmiöitä ja tunteita nimetään kielen avulla, ja kykeneekö lapsi ilmaisemaan tunteita, joille hänellä ei ole nimeä.

Koulutuksen järjestää Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunta. Pääkouluttajana toimii FT Eliisa Pitkäsalo ja vierailijana FT Teija Waaramaa. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ja siten osallistujille maksuton. Mahdollisista matka- ja majoituskuluistaan kukin osallistuja vastaa kuitenkin itse.

Koulutukseen kuuluu kaksi lähipäivää sekä niiden välillä omassa työssä tehtävä soveltava harjoitus.

Koulutusaika ja -paikka
Lähipäivät perjantai 6.10.2017 klo 9-16 ja perjantai 27.10.2017 klo 9-16.
Tampereen yliopisto. Tarkempi paikka vahvistetaan osallistujille ilmoittautumisen päätyttyä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja antaa koulutussuunnittelija Taina Pitkänen, taina.pitkanen@staff.uta.fi