Päättynyt: Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma 27.1. – 25.8.2017

Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma 27.1. – 25.8.2017

Tässä koulutuksessa etsimme vastausta kysymykseen, miten työyhteisön ja työntekijöiden voimavaroja voidaan vahvistaa ja miten työyhteisö säilyy uudistumiskykyisenä. Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelman tavoitteena on:

  • kouluttaa ja valmentaa työpaikoille työhyvinvoinnin asiantuntijoita ja siten kasvattaa organisaatioiden omaa työhyvinvointiosaamista ja suunnitelmallisuutta
  • luoda välineistöä osallistujien oman organisaation työhyvinvoinnin arvioimiseen, antaa tietoja, taitoja ja keinoja tunnistaa oman organisaation ja sen henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa ja mahdollisia uhkia
  • antaa osallistujille valmiuksia toimia työhyvinvoinnin kehittäjinä omilla työpaikoillaan

Koulutusohjelma koostuu seitsemästä lähiopetuspäivästä. Lähiopetuspäivät sisältävät asiantuntijaluentoja sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Koulutukseen kuuluu myös omaan työpaikkaan liittyvän projektityön tai muun vastaavan tehtävän laatiminen. Koulutuksen hinta on 2650 e + alv 24 %. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja: anna.koski [at] uta.fi

Tulossa: Omin sanoin – kielentäminen matematiikassa ja äidinkielessä (5 op)

Marraskuussa 2016 käynnistyvä koulutus antaa luokan-ja aineenopettajille pedagogisia valmiuksia soveltaa matematiikan opetuksessa kielentämistä ja monilukutaitoa sekä digitaalisia oppimisympäristöjä myös S2- ja oman äidinkielen opetuksen näkökulmasta.

Koulutus toteutetaan lähi-ja etäopetuksella, jossa perehdytään teoreettisiin lähtökohtiin ja niiden käytännön sovelluksiin harjoitustehtävissä sekä oman opetuskokonaisuuden kattavassa projektityössä.

Koulutuksen teemat:

Monilukutaito ja kielentäminen matematiikassa ja äidinkielessä
Monilukutaito ja kielentäminen: digitaaliset oppimisympäristöt
Matematiikan kielentäminen ja maahanmuuttajaoppilaat

Pääkouluttajina toimivat Dosentti ja yliopistonlehtori, FT Jorma Joutsenlahti, FT yliopistonlehtori Pirjo Kulju sekä FM yliopistonopettaja Maija-Yli-Jokipii.

Lisätietoa: http://www.uta.fi/edu/taydennyskoulutus/iomin_sanoin.html

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.