Tulossa: Omin sanoin – kielentäminen matematiikassa ja äidinkielessä (5 op)

Marraskuussa 2016 käynnistyvä koulutus antaa luokan-ja aineenopettajille pedagogisia valmiuksia soveltaa matematiikan opetuksessa kielentämistä ja monilukutaitoa sekä digitaalisia oppimisympäristöjä myös S2- ja oman äidinkielen opetuksen näkökulmasta.

Koulutus toteutetaan lähi-ja etäopetuksella, jossa perehdytään teoreettisiin lähtökohtiin ja niiden käytännön sovelluksiin harjoitustehtävissä sekä oman opetuskokonaisuuden kattavassa projektityössä.

Koulutuksen teemat:

Monilukutaito ja kielentäminen matematiikassa ja äidinkielessä
Monilukutaito ja kielentäminen: digitaaliset oppimisympäristöt
Matematiikan kielentäminen ja maahanmuuttajaoppilaat

Pääkouluttajina toimivat Dosentti ja yliopistonlehtori, FT Jorma Joutsenlahti, FT yliopistonlehtori Pirjo Kulju sekä FM yliopistonopettaja Maija-Yli-Jokipii.

Lisätietoa: http://www.uta.fi/edu/taydennyskoulutus/iomin_sanoin.html

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuton.