Käynnissä: VASU käytäntöön jaetulla johtajuudella

Koulutuksen tavoitteena on,

  • osallistujat tuntevat varhaiskasvatuslain ja Vasun perusteiden keskeisen sisällön ja ymmärtävät niiden merkityksen toimintaa ohjaavina asiakirjoina
  • osallistujat syventävät ymmärrystään pedagogiikan ja opetussuunnitelmatyön välisestä suhteesta ja kehittävät omaa sekä työyhteisönsä opetussuunnitelmaosaamista
  • osallistujat kehittyvät oman työyhteisönsä pedagogisen kulttuurin analysoijina, kriittisinä arvioijina ja uudistajina
  • Osallistujat kehittävät johtamisosaamistaan ja saavat valmiuksia pedagogiikan johtamiseen

Lisätietoja: http://www.uta.fi/edu/taydennyskoulutus/vasu/index.html