Käynnissä: Kuntoutuspainotteisen sovelletun käyttäytymisanalyysin koulutusohjelma (50 op) hoito-, kuntoutus-, sosiaali- ja opetustyössä toimiville, Tampere 2017 – 2019

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalan ammattilaisille, joiden työhön sovellettu ja kliininen psykologia sekä erityiskasvatus kuuluvat olennaisena osana, kuten psykologit, lasten ja nuorisopsykiatrit, neurologit, yleislääkärit, erikoissairaanhoitajat, eri alojen terapeutit, sosiaalityöntekijät ja erityisopettajat.

Osaamistavoitteet

Tampereen yliopiston kuntoutuspainotteisen käyttäytymisanalyysin koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään ja analysoimaan inhimillistä käyttäytymistä laajasti sekä soveltamaan omaksuttuja tietoja ja taitoja omaan työhön uusimpia käyttäytymisen mittaus-, muutos- ja hoitomenetelmiä käyttäen.

Kuntoutuspainotteisen käyttäytymisanalyysin erityisenä tavoitteena on tuoda esille syvällinen näkemys oppimiseen, kehitykseen ja vammaisuuteen liittyvään ongelmatiikkaan ja siihen johtavista tekijöistä sekä kuntoutuksen vaikutusmekanismeista ja menetelmistä. Kuntoutuspainotteisen koulutuksen suorittaminen oikeuttaa osallistumaan kansainväliseen käyttäytymisanalyysin sertifikaattitenttiin.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutus perustuu sovelletun käyttäytymisanalyysin periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön. Koulutuksessa annetaan käyttäytymisanalyysin periaatteiden soveltamisen lisäksi syventävä ymmärrys oppimisen, kehityksen ja vammaisuuden ongelmiin, erityisesti autismikirjon taustalla oleviin neurokognitiivisiin mekanismeihin ja niiden merkitykseen mm. autistisen käyttäytymisen kuntoutuksessa.

Koulutus on laajuudeltaan 50 opintopistettä (op) ja koostuu kahden ja puolen vuoden ajalle ajoittuvista

 • teoria- ja menetelmäopetuksesta 30 op (300 tuntia)
 • työnohjauksesta 10 op
  • ryhmätyönohjaus 60 tuntia
  • kentällä suoritettava yksilötyönohjaus 40 tuntia
  • kentällä suoritettava ja raportoitava kuntoutustyö sertifikaattia tavoitteleville opiskelijoille 1500 tuntia ja siihen liittyvät raportoitavat koosteet työnohjausta varten
  • raportit hoidetuista asiakkaista
 • opinnäytetyöstä 10 op

Ilman yksilötyönohjausta koulutuksen laajuus on 46 opintopistettä.

Luettava kirjallisuus on enimmäkseen englanninkielistä. Myös osa opetuksesta on englanninkielistä.

Kouluttajat

Koulutuksen vastuuprofessorina ja käyttäytymisanalyysin pääkouluttajana toimii professori Martti T. Tuomisto (Ph.D., nimikesuojattu vaativan erityistason psykoterapeutti ja käyttäytymisanalyysin asiantuntija, terveyspsykologian dosentti [Tampereen yliopisto] ja mielenterveyden ja terveyden dosentti [Itä-Suomen yliopisto]). Tuomisto on myös Euroopan käyttäytymisanalyysijärjestön (European Association for Behaviour Analysis) hallituksen jäsen, sen ”Basic Science Representative” vuosina 2012–2016.

Toisena pääkouluttajana on dosentti Tero Timonen (PsT, nimikesuojattu vaativan erityistason psykoterapeutti ja käyttäytymisanalyysin asiantuntija, kliinisen psykologian, erityisesti kuntoutuksen dosentti [Itä-Suomen yliopisto] sekä erityiskasvatuksen, erityisesti sovelletun käyttäytymisanalyysin dosentti [Åbo Akademi]). Lisäksi muina opettajina on kotimaisia ja ulkomaisia huippuasiantuntijoita.

Aika ja paikka

Teoriaopetus ja ryhmätyönohjaus järjestetään lukukauden aikana yleensä kerran kuukaudessa, kahtena peräkkäisenä päivänä klo 9.15–16.30. Päivät ajoitetaan vuorotellen alku- ja loppuviikkoon.

Yksilötyönohjausta on erikseen sovittavina aikoina koulutuksen kuukausitapaamisten välillä, kaksi tuntia kerrallaan. Yksilötyönohjaus alkaa ensimmäisen lukukauden jälkeen ja koostuu yhteensä 20 kerrasta. Yksilötyönohjausta voidaan antaa myös ruotsin kielellä.

Koulutus alkaa vuoden 2017 huhtikuussa ja päättyy vuonna 2019. Teoriaopetus ja ryhmätyönohjaus toteutetaan Tampereen yliopiston tiloissa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusalan ammattilaisille, joiden työhön sovellettu ja kliininen psykologia sekä erityiskasvatus kuuluvat olennaisena osana, kuten psykologeille, lasten ja nuorisopsykiatreille, neurologeille, yleislääkäreille, erikoissairaanhoitajille, eri alojen terapeuteilla, sosiaalityöntekijöille ja erityisopettajille.

Hakuedellytykset

Hakijoilta edellytetään vähintään ammattikorkeakoulututkintoa, erityisesti sosiaali- tai terveysalalta. Hakijoilla, jotka haluavat suorittaa kansainvälisen sertifikaatin, täytyy olla vähintään maisterin tutkinto, sisältäen psykologiaa ja/tai kasvatustiedettä, erityisesti erityiskasvatusta.

Osallistujien valinnassa sovellettua ja kliinistä psykologiaa sisältävä ammatillinen koulutus, erityisesti käyttäytymisanalyysin kanssa yhteensopiva koulutus, lasketaan eduksi.

Hakijoilta edellytetään myös sopivuutta ja soveltuvuutta ihmissuhdetyöhön.

Haku

HUOM! Koulutukseen haku on päättynyt 15.2.2017, mutta hakemuksia voidaan ottaa vastaan 31.3.2017 saakka.

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Tarkemmat hakuohjeet ja maininta liitteistä löytyvät oheisen linkin takaa.

Sähköinen hakulomake (linkki)

Opiskelijavalinta

Hakuedellytykset täyttävät hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Haastattelut järjestetään Tampereella viikolla 8. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville. Haastattelu on maksuton.

Koulutukseen valitaan vähintään 12 osallistujaa.

Kustannukset

Koulutus on yliopistojen maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan osallistumismaksuin. Koulutuksen kokonaishinta on 9980 euroa + alv 24 % jakaantuen 5 lukukaudelle (á 1996 euroa + alv 24 %). Hinta sisältää teoria- ja menetelmäopinnot, ryhmätyönohjauksen sekä materiaalin verkossa, mutta ei kurssikirjoja, yksilötyönohjausta eikä sertifikaattitentin suorittamista.

Koulutuksen sertifikaattiin pyrkiville kuuluva yksilötyönohjaus tapahtuu osallistujan omalla työpaikalla ja siitä sovitaan BACB:n vaatimukset täyttävän työnohjaajan kanssa. Yksilötyönohjauksen tuntihinta on 118,50 euroa eli yhteensä 4740 euroa + alv 24 % — sisältää ohjauksen ja työnohjausraporttien tarkastuksen. Lisäksi tulee kustannettavaksi työnohjaajan matkustuskulut eli edestakaiset matkat työnohjauspaikkakunnalle edullisimman matkustustavan mukaan sekä mahdolliset majoituskulut (enimmillään 5000 € työnohjattavan paikkakunnasta riippuen). Yksilötyönohjauskustannukset matkustuskuluineen maksetaan suoraan työnohjaajalle. Lisätietoja antaa Tero Timonen, tero.timonen@uef.fi, 040 751 4576.

Tiedustelut

 • vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 040 548 3200 t. 050 351 8137 martti.tuomisto@uta.fi
 • suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi
 • suunnittelija Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663 erja-leena.jarvenpaa@uta.fi

Lisätietoja

Käyttäytymisanalyysin perusteet pohjautuvat niihin näkemyksiin, joita on esitetty mm. Suomen Käyttäytymistieteellisen Tutkimuslaitoksen julkaisemassa oppikirjassa ”Funktionaalisen käyttäytymisanalyysin perusteet” (Tuomisto, Lappalainen & Timonen, 2005). Käyttäytymisanalyysiin voi perehtyä myös Association for Behavior Analysis International -järjestön verkkosivuilla www.abainternational.org

Kuntoutuspainotteisen käyttäytymisanalyysin koulutusohjelma on Suomessa ainoa koulutus, jonka suorittaminen oikeuttaa osallistumaan kansainväliseen käyttäytymisanalyysin sertifikaattitenttiin (Behavior Analysis Certification Board, BACB www.bacb.com – Approved Course Sequences).

Kuntoutuspainotteisen sovelletun käyttäytymisanalyysin koulutusohjelma – tarkennettu kuvaus (kesäkuu)