Käynnissä: Erikoissosiaalityöntekijäkoulutus

Uusimuotoinen erikoissosiaalityöntekijän koulutus käynnistynyt

Kiinnostaako virkistäytyminen ja verkostoituminen uuden oppimisen parissa?
Sosiaalityön toimintaympäristön muutokset tuottavat uusia osaamistarpeita, joihin on tärkeää vastata henkilöstön osaamista uudistamalla. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on suunnattu kaikille sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan omalla työkentällään. Koulutuksessa yhdistetään käytäntö- ja tutkimustietoa kansalaisten ja asiakkaiden parhaaksi.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Koulutus sisältää 16-20 päivää lähiopetusta, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Sosiaalityön erikoisaloja ovat:

·        Hyvinvointipalvelut

·        Kuntouttava sosiaalityö

·        Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö

·        Rakenteellinen sosiaalityö

Koulutuksen tuottamat tiedot ja taidot on tarkoitus hyödyntää omassa työssä ja työyhteisössä. Opintoihin sisältyy koulutuksen kuluessa tehtävä oman työn kehittämiseen nivoutuva tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op).

Erikoistumiskoulutukset vastaavat keskeisesti työelämässä havaittuihin osaamistarpeisiin, jonka vuoksi niiden rahoitus perustuu valtion ja yliopistojen rahoituksen ohella työelämästä saataviin opintomaksuihin.

Ajantasainen tieto hakuajoista, valintakriteereistä ja osallistumismaksuista osoitteessa  www.sosnet.fi/erko

Lisätietoa tarvittaessa koulutuksen koordinaattorina toimivalta Sanna Lähteiseltä.

Sanna Lähteinen
SOSNET, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto

Lapin yliopisto

PL 122 | P.O. Box 122 | 96101 ROVANIEMI
FINLAND
Tel.
+358 (0)40 849 3033
Internal tel. 2675
Sanna.Lahteinen@ulapland.fi
http://www.ulapland.fi/SannaLahteinen
http://www.sosnet.fi

 

Yhteyshenkilöt Tampereen yliopistossa, joka on mukana Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoisalassa sekä Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalassa:

Professori Kirsi Juhila, kirsi.juhila(at)staff.uta.fi, puhelin 050 338 3925 (erityisesti Kuntouttava sosiaalityö)

Yliopistonlehtori Tuija Eronen, tuija.eronen(at)staff.uta.fi, puhelin 050 318 6202 (erityisesti Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö)

Suunnittelija Tuula Kostiainen, tuula.kostiainen(at)staff.uta.fi, puhelin 050 523 2149

Erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksen neljä erikoisalaa

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö: Koulutuksen  pääjärjestäjä on Turun yliopisto.

Hyvinvointipalvelut: Koulutuksen järjestävät Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot

Rakenteellinen sosiaalityö: Koulutuksen järjestäjä on Jyväskylän yliopisto.

Kuntouttava sosiaalityö: Koulutuksen pääjärjestäjä on Lapin yliopisto.

Koulutuksen suoritusaika on noin 2.5 vuotta

Laajuus 70 op, rakenne:

  • Erikoisalan sisältöopinnot 40 op
  • Tutkimus- ja kehittämisopinnot 20 op
  • Tieteellis-käytännöllinen lopputyö 10 op

Monimuotokoulutus koostuu keskimäärin 16-20 lähipäivästä, työhön tai kirjallisuuteen liittyvistä oppimistehtävistä ja videovälitteisestä opetuksesta. Koulutuksessa käytetään sähköistä oppimisalustaa.

Koulutuksen hinta valtioneuvoston asetuksen (VNa 1436/2014 3. mom.) mukaan on enintään 120 euroa/op.

Erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksien suunnittelu tapahtuu yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.