Päättynyt: Data-analytiikan koulutus ICT-alan osaajille 9.1. – 1.6.2017

Data-analytiikan koulutus antaa ICT-alan osaajille valmiudet työskennellä yritysten tarpeisiin vastaavina analytiikan asiantuntijoina. He pystyvät soveltamaan data-analytiikan ajankohtaisia teknologioita jalostetun ja analysoidun tiedon tuottamiseen, jonka avulla voidaan tukea liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämistä.

Kuka voi hakea?

TE-toimiston asiakkaana tai työttömyysuhan alaisina olevat ICT-alan osaajat, joita kiinnostaa työskennellä data-analytiikan parissa. Ensisijainen kohderyhmä on käynnissä olevien EGR-hankkeiden piiriin kuuluvat TE-toimiston asiakkaat.  Suositeltava koulutustausta hakijalle on ylempi/alempi korkeakoulututkinto sisältäen matematiikan, tilastotieteen, tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan opintoja. Hakijalla toivotaan lisäksi olevan aiempaa ohjelmointikokemusta.

Miten toteutetaan?

Koulutus kestää viitisen kuukautta. Koulutusohjelma alkaa runsaasti käytännönharjoituksia sisältävällä, noin 2 kuukautta kestävällä opetusjaksolla, jota seuraa työssäoppimisjakso, jonka aikana osallistujat työskentelevät data-analytiikan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä tai yhteisöissä. Työssäoppimisjaksoon sisältyy workshop -päivä.

Koulutusohjelman opetusjakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähi- ja etätyöskentelyä. Sisällön painopiste on konkreettinen perehtyminen data-analytiikan työkaluihin ja niiden soveltamiseen. Tietopuolisen koulutuksen pääasiallisena opetusmenetelmänä käytetään Learning by Doing -menetelmää, jossa oppiminen tapahtuu tekemällä ja osallistumalla. Etätyöskentelyssä hyödynnetään verkko-oppimisen työkaluja. Teoriajakso järjestetään Tampereen yliopiston keskustakampuksen tiloissa.

Mitä sisältää (alustava suunnitelma)?

 • Koulutuksen aloitus
 • Modernien tallennusratkaisujen haasteet ja mahdollisuudet
  • Web-analytiikka
  • Pilvitallennus ratkaisuna ja laajentaminen pilveen
  • Tietosuoja ja käyttäjädatan säilyttäminen ja hyödyntäminen
  • Data ja liiketoiminta
 • Data-analytiikan laskenta- ja mallinnusmenetelmät
  • Erilaisten työkuormien ajaminen erilaisissa ympäristöissä
  • Visualisointi ja raportointi
  • Datamallinnus ja tietokantaosaaminen
  • Data-analytiikan menetelmät ja uusimmat työkalut
 • Työssäoppimisjakso
 • Koulutuksen päätös

Koulutuksen järjestää Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikkö yhteistyössä
Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Milloin?

Koulutus alkaa 9.1.2017 ja päättyy 1.6.2017, kokonaiskesto on 100 arkipäivää. Teoriajakso toteutetaan 9.1. – 28.2.2017, jota seuraa työssäoppimisjakso 1.3. – 1.6.2017. Workshop-päivä sijoittuu työssäoppimisjakson keskelle.

Kuinka hakeudutaan?

Koulutukseen otetaan 12 henkilöä. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.mol.fi/koulutukset (nro 669158). Haku päättyy 4.12.2016. Hakemusten perusteella valitut kutsutaan valintahaastatteluun, jotka toteutetaan viikolla 50.

Mistä lisätietoja?

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 16.11.2016 alkaen klo 10.00. Paikka on Pirkanmaan TE-toimisto, Pellavatehtaankatu 25, 33100 Tampere, 1. krs, Satiini-sali. Lisätietoja koulutuksesta antaa myös Maritta Harjunpää, 050 599 4372, maritta.harjunpaa@uta.fi. Lisätietoja myös Pirkanmaan TE-toimiston EGR-asiantuntijalta Pirkko Saloranta (www.egr.fi).