Teknisen viestinnän erikoistumiskoulutus: MINIMALISMI MUKAUTUVASSA SUUNNITTELUSSA (40 op)

Tampereen yliopisto järjestää yhteistyössä Oulun, Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen sekä Aalto-yliopiston kanssa erikoistumiskoulutuksen teknisen viestinnän ammattilaisille.

Koulutuksen tavoitteena on antaa alan uusinta tietoa, jolla osanottajat voivat edistää ammatillista kehittymistään ja erikoisosaamistaan. Esimerkiksi palvelumuotoilu on vasta tulossa teknisen viestinnän käyttöön.

Aika 
15.5.2017 – 15.3.2018

Lähiopetuspäivät vuonna 2017 ovat 15.-16.5.; 12.-13.6.; 23.-24.8.; 2.-4.10.; ja 12.-14.12. Vuonna 2018 pidetään 5 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäiviä kaikkiaan on 17 ja etäopiskeluun on varattu 20 päivää.

Paikka
Tampereen yliopisto, Kalevantie 4

Kenelle koulutus on suunnattu?
Koulutus on tarkoitettu teknisen viestinnän ammatissa toimiville, joilla on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa sellaisia ilman tutkintovaatimuksia olevia, joilla on yli viiden vuoden työkokemus alalta.

Koulutuksen sisältö

Minimalismi (15 op) on yksi tämän hetken keskeisistä trendeistä teknisessä viestinnässä. Jakson jälkeen osanottaja tuntee palvelumuotoilun ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun (UCD) periaatteet ja hallitsee erilaisia käytettävyystutkimuksen menetelmiä.

Mukautuvassa suunnittelussa (15 op) teknisen tuoteinformaation on toimittava saumattomasti eri toimintaympäristöissä. Jakson suoritettuaan osanottaja muun muassa pystyy osallistumaan sekä käyttöliittymien että dokumentaation kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun yhdessä tuotekehittäjien kanssa.

Kulttuurienvälinen viestintä (10 op)
Teemoina ovat kulttuurienvälisen viestinnän käsitteet ja teoriat. Tavoitteena on korrekti toiminta kulttuurienvälisissä viestintätilanteissa.

Organisaatioviestintä (5 op)
Teemoina ovat organisaatioviestinnän periaatteet ja sosiaalinen toimijuus. Tavoitteena on organisaatioviestinnän jäsentäminen ja oman asiantuntijaroolin vahvistaminen.

Lainsäädäntö ja standardit (5 op)
Perehdytään dokumentaation lainsäädäntöön ja standardeihin. Tavoitteena on vahva tietämys oman toimialan lainsäädännöllisistä raameista. Tarve korostuu usein pienissä yrityksissä, joissa tekninen viestintä on vain yhden henkilön vastuulla esimerkiksi.

Minimalismi ja mukautuva suunnittelu ovat pakollisia kaikille. Lisäksi osanottaja valitsee 10 opintopistettä muista aineista.

Kouluttajat
Pääkouluttaja on lehtori Tytti Suojanen Tampereen yliopistosta. Hän on vastannut yliopiston teknisen viestinnän kehittämisestä noin 20 vuoden ajan. Suuri osa kouluttajista on käytännön asiantuntijoita alan yrityksistä.

Koulutukseen hakeutuminen
Koulutuksen haetaan e-lomakkeella 24.4.2017 mennessä.

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/18525/lomake.html

Hinta
Koulutus on OKM:n tukemaa ja osanottajamaksuksi jää 2000 euroa.

Tiedustelut
Jukka Sihvola, jukka.sihvola@uta.fi

Koulutuksen verkkosivu
http://uta.fi/coms/TVERKO