Päättynyt: Luontoympäristö ja hyvinvointi

Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston psykologian oppiaineet järjestävät syksyllä 2017 täydennyskoulutusohjelman luontoympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä ja se sisältää 4 lähipäivää.  Osa opetuksesta tapahtuu autenttisessa luontoympäristössä.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja tuntee ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyttä kuvaavia teorioita ja niihin liittyvien tutkimusten keskeisiä tuloksia. Luonnon ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyksien tunteminen lisää ammatillisen työn tieto- ja keinovalikoimaa.

Koulutus käynnistyy 14.9.

Koulutukseen ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään 1.9.2017:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19444/lomake.html

Ilmoittautumisajan päätyttyä voit vielä kysyä vapaita opiskelupaikkoja.

Lue lisää yksityiskohtaisesta ohjelmasta:

 

Luonnon hyvinvointivaikutusten yhdistämisestä ohjaus-ja terapiamenetelmiin on vahvaa ja lupaavaa tutkimusnäyttöä.  Samalla yhteiskunnassa on myös lisääntyvää kiinnostusta erilaisten luontointerventioiden hyödyntämisestä osana hyvinvointi- ja terveyspalveluja (esimerkiksi Green Care-toiminta). .

Kenelle koulutus on suunnattu?

Psykologit ja muut hyvinvointialan ammattilaiset, jotka toimivat terapian, ohjauksen ja kuntoutuksen alueella.

 Mitä koulutukseen sisältyy?

Ohjelmaan, jonka kokonaislaajuus on 5 opintopistettä, sisältyy 4 lähipäivää, niihin liittyvät oppimistehtävät ja näyttö. Näyttö tarkoittaa osoitusta luontointervention ohjaamisesta.  Osallistuja voi valintansa mukaan suorittaa koulutuksen Tampereella tai Jyväskylässä, lukuun ottamatta näyttö/seminaaripäivää, joka pidetään Tampereella. Videoluennot ja niihin pohjautuvat keskustelut toteutetaan autenttisina yliopistojen välillä ilman mahdollisuutta kotikoneyhteyksiin.

  1. Lähipäivä Ympäristö ja hyvinvointi, videoluento Tampereelta Jyväskylään 14.9. klo 11.15-14, Kalevi Korpela
  2. Lähipäivä Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontointerventiot terapiassa, ohjauksessa ja kuntoutuksessa, videoluento Tampereelta Jyväskylään 22.9. klo 11.15-15.30, Kirsi Salonen.
  3. Lähipäivä Luontoavusteisen menetelmän kokeminen ja ohjaaminen.  Joko Tampereella Pyynikinharjulla 29.9.klo 10.00-15.30 tai Jyväskylässä 13.10. klo 11.00-15.30, Kirsi Salonen.
  4. Lähipäivä Näyttö/Seminaaripäivä Tampereella 27.10. klo 10.15-15.30. Osa ajasta ulkona luonnossa.  Kirsi Salonen.

Opetuksesta vastaavat PsM, eko- ja ympäristöpsykologi, projektitutkija Kirsi Salonen Jyväskylän yliopistosta, professori Kalevi Korpela Tampereen yliopistosta ja PsT, psykologi, yliopistotutkija Katriina Hyvönen Jyväskylän yliopistosta.

Lähipäivien opetuskieli on suomi lukuun ottamatta ensimmäistä lähipäivää, joka voi olla englanninkielinen. Kirjallisuuteen sisältyy suomalaisia ja englanninkielisiä artikkeleja. Koulutukseen otetaan enintään 20 täydennyskoulutusosallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen hinta on 560 euroa.   Koulutus on ns. akateeminen moduuli, jolloin alv on 0 % ja osa opetuksesta on yhteisopetuksena psykologian tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa.

Koulutukseen ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään  1.9.2017:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19444/lomake.html

Lisätietoja ja koulutuksen yhteyshenkilö

Tuula Kostiainen, suunnittelija

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

tuula.kostiainen@staff.uta.fi, puhelin 050 523 2149