Päättynyt: OPISKELIJAN OHJAUS SOSIAALITYÖSSÄ -koulutus

Kohderyhmä on sosiaalityöntekijät, jotka ovat motivoituneita

  • toimimaan käytännön opettajina tai harjoittelun ohjaajina sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille,
  • päivittämään ammatillista osaamistaan,
  • kehittämään taitojaan opiskelijan ohjaajana ja
  • kehittämään oman organisaationsa ohjauskäytäntöjä.

Hakijalta edellytetään vähintään kahden vuoden sosiaalityön työkokemusta sosiaalityöntekijäksi valmistumisen jälkeen. Valinnassa etusijalle asetetaan hakijat Tampereen yliopiston (TaY:n) sosiaalityön praksis/opetus- ja tutkimusklinikkatoimipaikoista sekä Tampereen ympäristökunnista. Mikäli jää vapaita opiskelupaikkoja, voidaan ottaa valintakriteerit täyttäviä muita hakijoita.

Koulutukseen haetaan e-lomakkeella viimeistään 8.9.2017 https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19463/lomake.html

Lisätietoja: Tuula Kostiainen, tuula.kostiainen@staff.uta.fi, puhelin 050 523 2149

Tavoite ja sisältö

Vahvistaa TaY:n sosiaalityön tutkinto-ohjelman käytännön opetuksen ja harjoittelun osaamistavoitteiden toteutumista. Koulutuksessa päivitetään osallistujien tuntemusta sosiaalityön tutkinto-ohjelman rakenteesta ja sisällöstä. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijan ohjaamiseen liittyvää teoreettista ymmärrystä, ohjaustaitoja ja vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuutta.

  • Opiskelijan ohjaus prosessina ja pedagogisena toimintana
  • Ohjauksellisen vuorovaikutuksen elementit ja erilaiset ohjausorientaatiot
  • Ohjauksen työkalut
  • Käytännön opetuksen arviointi
  • Palautteen antaminen
  • Ohjausmalleja

Opintojen suorittaminen

Monimuoto-opetus muodostuu neljästä lähipäivästä ja niitä edeltävistä oppimistehtävistä Moodle-oppimisalustalla. Oppimistehtävissä reflektoidaan omaa kehittymistä ohjaajana ja oman työpaikan ohjauskäytäntöjä. Lähipäivät ovat perjantaisin 3.11. ja 8.12.2017 sekä 12.1. ja 9.2.2018 klo 9-16.

Koulutus on osallistujille maksuton. Todistuksen saamisen edellytyksinä ovat aktiivinen läsnäolo ja oppimistehtävien tekeminen. Koulutuspaikka on Tampereen yliopisto.