Käynnissä: LÄÄKÄRIN SUOMI 16.5.-14.11.2018

LÄÄKÄRIN SUOMI, Lääkäreiden laillistamiskokeeseen valmentava koulutus 16.5.-14.11.2018

Suomalaista terveydenhuoltoa suomen kielellä

Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa vuorovaikutustilanteissa.

Aika
16.5.–14.11.2018

Paikka
Helsinki, tarkempi paikka täsmentyy lähempänä koulutusajankohtaa.

Kouluttajat
Kouluttajat ovat Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoita.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalääkäreille ja -hammaslääkäreille

  • jotka ovat suorittaneet lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon muualla kuin Suomessa
  • joiden suomen kielen taito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1/YKI3 (sujuva peruskielitaito selviytyminen arkielämässä)
  • joilla on jatkuva oleskelulupa
  • jotka valmistautuvat laillistamiskokeisiin.

Koulutukseen voivat osallistua myös jo työssä olevat lääkärit, joiden suomen kielen taito kaipaa kohentamista.

Mitä koulutukseen sisältyy?

  • Koulutus muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta.
  • Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä lääketieteen että suomen kielen asiantuntijat.
  • Koulutus koostuu kolmesta moduulista. Osallistuja suorittaa kaikki kolme moduulia.
  • Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu verkko-opiskelua ja muuta itsenäistä työskentelyä.
  • Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sekä muutoinkin aktiivista ja itsenäistä työskentelyä.
  • Opetuskieli on suomi.

Sisältö ja aikataulu

Moduuli 1

Ammatillisessa osuudessa saadaan yleiskuva Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteesta sekä siitä, miten lääkäri toimii suomalaisessa terveydenhuollossa. Suomen kielen osiossa kartoitetaan oman kielitaidon lähtötaso ja opetellaan kielenopiskelun taitoja. Samalla opitaan ammatillisessa osiossa tarvittavaa sanastoa. 8 lähiopetuspäivää + 17 päivää itsenäistä työtä

Lähipäivät 16.–18.5., 25.5., 31.5.–1.6., 7.–8.6.

Moduuli 2

Ohjattua itsenäistä työskentelyä sisältävän moduulin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien suomen kielen taitoa. Moduuli koostuu neljästä osiosta, joissa kussakin käsitellään jotain keskeistä kieliopin ilmiötä sekä harjoitellaan kirjoittamista, tekstin ymmärtämistä ja puhumista sekä puheen ymmärtämistä. Verkkokurssi + 6 lähitapaamista

Verkkokurssi 1.6.–28.9.

Moduuli 3

Ammatillinen osuus keskittyy lääkärin toimintaan suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Ammatillisen osuuden teemoja ovat mm. lääkärin tehtävät potilaan hoitoprosessissa, vastaanoton kulku ja vuorovaikutus sekä moniammatillinen yhteistyö. Suomen kielen osuudessa harjoitellaan lääkärin työssä keskeisiä kielenkäyttötilanteita. 10 lähiopetuspäivää + 21 päivää itsenäistä työtä

Aikavälillä 3.10.–14.11., tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Lähiopetuspäivien pituus on 7 tuntia klo 10–17, ja päivään sisältyy tunnin lounastauko.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa kirjallisen lähtötasotestin ja haastattelujen perusteella. Valinnan edellytyksenä on, että hakijan lääkärintutkinto on hyväksytty Valvirassa tai hyväksymisprosessi on ainakin käynnistetty ja että hakijalla on jatkuva oleskelulupa.

Kielitaidon lähtötaso on B1, mutta koulutukseen voi osallistua vaikka oma lähtötaso olisi korkeampi.

Haku koulutukseen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi. Koulutuksen hakunumero on 678135.

Mikäli teet hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun on käytävä hakuajan voimassa ollessa TE-toimistossa henkilökohtaisesti vahvistamassa hakemus. (Passi mukaan).

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen, pyydä neuvoa paikallisesta TE-toimistosta. Kerro hakemuksessa, minkälaista käytännön kokemusta sinulla on lääkärin työstä. Esivalinta tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella.

HAKU ON PÄÄTTYNYT.

Tarvittaessa kysy lisää: laakarin.suomi@uta.fi