Tulossa syksyllä 2018: Kieli ja kirjallisuus luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ytimessä (15 op)

Kieli ja kirjallisuus luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ytimessä (15 op) on suunnattu perusopetuksessa ja toisella asteella työskenteleville luokan- ja aineenopettajille. Koulutus tarjoaa valmiuksia lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen opettamiseen sekä harjoittelun tukemiseen ja ohjaamiseen, 3. vuosiluokasta aina ammatilliseen koulutukseen ja lukioon saakka.  Koulutuksessa tiedonalakohtainen sisältötieto valjastetaan luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikan käyttöön: vuorovaikutustilanteisiin, oppimisympäristöihin ja työvälineisiin, joiden piirissä oppilaat lukevat ja kirjoittavat nyt ja tulevaisuudessa.

Kurssiin sisältyy 9 lähipäivää, joista yksi syksyllä 2018 ja loput vuonna 2019.

Opetushallituksen tukema koulutus on osallistujalle maksutonta, mutta matka-, majoitus- ja sijaisjärjestelyistään osallistuja vastaa itse.

Koulutuksen ilmoittautumislomake julkaistaan tällä sivulla 31.8.

Lisätietoja: Kirsi Sandberg, kirsi.sandberg(at)uta.fi ja Taina Pitkänen, taina.pitkanen@staff.uta.fi

Kieli ja kirjallisuus luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ytimessä

Keskeiset tavoitteet

 • Lukemisen ja kirjoittamisen perustaidot sosiokulttuurisen vuorovaikutuksen perustana
 • Ymmärtävä lukeminen ja tuottava kirjoittaminen suunnitelmallisena ja strategisena toimintana
 • Lukemisen ja kirjoittamisen jatkumo yli koulutuksen nivelvaiheiden

Koulutus toteutetaan Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan (COMS) ja Kasvatustieteiden tiedekunnan (EDU) yhteistyönä: pääkouluttajina toimivat väitöskirjatutkija Kirsi Sandberg (COMS) ja dosentti, yliopistolehtori Kaisu Rättyä (EDU). Koulutus nivoutuu tiedekunnissa meneillään olevaan tutkimukseen, mikä näkyy mm. työelämän tekstitaitojen ja S2-näkökulman sisältymisessä keskeisiin koulutusosioihin.

Kurssiin sisältyy 9 lähipäivää, joista ensimmäinen marraskuussa 2018 ja loput vuonna 2019. Koulutuksen lähiopetus järjestetään Tampereella; opinnot on kuitenkin huomattavilta osin mahdollista suorittaa myös etäopintoina. Opetushallituksen tukema koulutus on osallistujalle maksutonta, mutta matka-, majoitus- ja sijaisjärjestelyistään osallistuja vastaa itse.

Koulutusosiot

Johdanto (3 op)
Johdanto-osiossa esitellään koulutuksen pääteemat ja tarkastellaan keskeisiä käsitteitä: lukemisen ja kirjoittamisen perustaidot; lukemisen ja kirjoittamisen taitojen jatkumo; ikäkauden ja yksilöllisyyden huomioiminen; kielitieto ja kielitietoisuus lukemisen ja kirjoittamisen tukena; tavoitteellinen kirjallisuuskasvatus. Kouluttajat Kirsi Sandberg ja Maija Surakka sekä asiantuntijapuheenvuoroja.

Luku- ja kirjoitustaidon kolme kehää: yksilön osaamisesta vaihteleviin vuorovaikutustilanteisiin (6 op)
Osio koostuu kaikille osallistujille yhteisestä (4 op) ja luokka-asteittain eriytetystä (2 op) osasta. Yhteisessä osassa painotus on kielitietoisessa lukemisen ja kirjoittamisen strategioiden opettamisessa ja tukemisessa. Luokka-asteittain eriytetyssä osassa työskennellään opetussuunnitelmien parissa ja rakennetaan työkaluja formatiivisen arvioinnin toteuttamiseen ja kehittämiseen. Kouluttajat Kaisu Rättyä ja Kirsi Sandberg.

Valinnaiset osiot rakentuvat seuraavien teemojen ympärille (2 op:n laajuisia; yhteensä 6 op/osallistuja)

 • Sanaston merkitys (erit. S2-opppijoilla)
 • Tekstitaitoja tukeva kielitiedon opettaminen
 • Kouluikäisen kieli
 • Kriittinen lukutaito
 • Monilukutaito
 • Monimediaiset oppimisympäristöt
 • Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen
 • Nuortenkirjallisuus
 • Sarjakuva
 • Kirjallisuus vuorovaikutustaitojen harjoittelun tukena
 • Alakohtaiset kielenkäyttötilanteet
 • Koulun ja kirjaston yhteistyö

Valinnaisten osioiden koulutuksessa mukana: Laura Karttunen (TaY), Pirjo Kulju (TaY), Maria Laakso (TaY), Outi Oja (Tukholman yliopisto), Taina Pitkänen (TaY), Leena Romu (TaY), Kaisu Rättyä (TaY), Kirsi Sandberg (TaY), Maija Surakka (UEF), Maija Tervola (TaY)