Tulossa syksyllä 2018: Kieli ja kirjallisuus luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ytimessä (15 op)

Kieli ja kirjallisuus luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ytimessä (15 op) on perusopetuksessa ja toisella asteella työskenteleville luokan- ja aineenopettajille suunnattu Opetushallituksen tukema täydennyskoulutus. Koulutus tarjoaa valmiuksia lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen opettamiseen sekä harjoittelun tukemiseen ja ohjaamiseen, 3. vuosiluokasta aina ammatilliseen koulutukseen ja lukioon saakka. Koulutus nivoutuu järjestävissä tiedekunnissa meneillään olevaan tutkimukseen, mikä näkyy mm. työelämän tekstitaitojen ja S2-näkökulman sisältymisessä keskeisiin koulutusosioihin.

Koulutus rakentuu kehämäisen luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamisen mallille, jonka keskeinen tavoite on avata ymmärtävää lukemista ja tuottavaa kirjoittamista suunnitelmallisena ja strategisena toimintana.

Kokonaisuuteen sisältyy 9 lähipäivää, ja lähiopetuspäivien välillä on etätyöskentelyä. Lähiopetus järjestetään Tampereella mutta monimuotoisesti siten, että opinnot on huomattavilta osin mahdollista suorittaa myös etäopintoina. Kokonaisuus soveltuu hyvin tehtäväksi opetustyön ohella, ja opintoihin sisältyvä pienimuotoinen kehittämistehtävä räätälöidään sopivaksi kunkin osallistujan työtilanteeseen ja tarpeisiin.

Lähiopetuspäivät

17.11.2018
18.–19.1.2019
15.–16.3.2019
26.–27.4.2019
23.–24.8.2019

Opetushallituksen tukema koulutus on osallistujalle maksutonta, mutta matka-, majoitus- ja sijaisjärjestelyistään osallistuja vastaa itse.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset lähetetään e-lomakkeella 31.10.2018 mennessä:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21744/lomake.html

Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa hakujärjestyksessä.

Koulutus toteutetaan Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan (COMS) ja Kasvatustieteiden tiedekunnan (EDU) yhteistyönä: pääkouluttajina toimivat väitöskirjatutkija Kirsi Sandberg (COMS) ja dosentti, yliopistolehtori Kaisu Rättyä (EDU).

Lisätietoja:
Kirsi Sandberg, kirsi.sandberg(at)uta.fi

https://sites.uta.fi/kolke/

Koulutusosiot

Johdanto (3 op)

Johdanto-osiossa esitellään koulutuksen pääteemat ja tarkastellaan keskeisiä käsitteitä: lukemisen ja kirjoittamisen perustaidot; lukemisen ja kirjoittamisen taitojen jatkumo; ikäkauden ja yksilöllisyyden huomioiminen; kielitieto ja kielitietoisuus lukemisen ja kirjoittamisen tukena; tavoitteellinen kirjallisuuskasvatus. Kouluttajat Kirsi Sandberg ja Maija Surakka sekä asiantuntijapuheenvuoroja.

Luku- ja kirjoitustaidon kolme kehää: yksilön osaamisesta vaihteleviin vuorovaikutustilanteisiin (6 op)

Osio koostuu kaikille osallistujille yhteisestä (4 op) ja luokka-asteittain eriytetystä (2 op) osasta. Yhteisessä osassa painotus on kielitietoisessa lukemisen ja kirjoittamisen strategioiden opettamisessa ja ohjaamisessa. Luokka-asteittain eriytetyssä osassa työskennellään opetussuunnitelmien parissa ja rakennetaan työkaluja formatiivisen arvioinnin toteuttamiseen ja kehittämiseen. Osioon sisältyy osallistujien oman työn tarpeiden mukaan suunnattu kehittämistehtävä. Kouluttajat Kaisu Rättyä ja Kirsi Sandberg.

Valinnaiset osiot ovat 2 op:n laajuisia, ja osallistuja valitsee niistä yhteensä 6 op. Toteutamme 8 suosituinta jaksoa. Valinnaiset osiot rakentuvat seuraavien teemojen ympärille:

 • Sanaston merkitys (erit. S2-opppijoilla)
 • Tekstitaitoja tukeva kielitiedon opettaminen
 • Kielenomaksumisesta kielen hallintaan: eri-ikäisten oppijoiden näkökulmat
 • Kriittinen lukutaito
 • Monilukutaito
 • Monimediaiset oppimisympäristöt
 • Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen kirjoittamisen tukena
 • Nuortenkirjallisuus
 • Sarjakuva
 • Kirjallisuus vuorovaikutustaitojen harjoittelun tukena
 • Alakohtaiset kielenkäyttötilanteet
 • Oppimisympäristöjä yhdessä kirjaston kanssa

Valinnaiset osiot esitellään tarkemmin 1. lähipäivän yhteydessä, jolloin tehdään myös valinnat.Valinnaisten osioiden koulutuksessa mukana: Laura Karttunen (TaY), Pirjo Kulju (TaY), Maria Laakso (TaY), Outi Oja (Tukholman yliopisto), Taina Pitkänen (TaY), Leena Romu (TaY), Kaisu Rättyä (TaY), Kirsi Sandberg (TaY), Maija Surakka (UEF)