LÄÄKÄRIN SUOMI 16.5.-14.11.2018

LÄÄKÄRIN SUOMI, Lääkäreiden laillistamiskokeeseen valmentava koulutus 16.5.-14.11.2018

Suomalaista terveydenhuoltoa suomen kielellä

Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa vuorovaikutustilanteissa. Lue loppuun

Käynnissä: Kielenopetus muutoksessa

Kielenopetus muutoksessa on yläkoulun ja lukion kieltenopettajille tarkoitettu täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunta ja rahoituksesta Opetushallitus.

Miten kielenkäytön tavat muuttuvat? Miten mediamaailman muutos vaikuttaa kielenopetuksen käytänteisiin, metodeihin ja sisältöihin? Miten opetusteknologiaa hyödynnetään pedagogisesti järkevällä tavalla? Mitä uusia puheenaiheita tai ilmiöitä kohdemaan kulttuurissa on? Miten niitä voidaan käsitellä opetuksessa? Lue loppuun

Tulossa: Teknisen viestinnän erikoistumiskoulutus MINIMALISMI MUKAUTUVASSA SUUNNITTELUSSA (40 op)

 

Tampereen yliopisto järjestää yhteistyössä Oulun ja Vaasan yliopistojen sekä Aalto-yliopiston kanssa erikoistumiskoulutuksen teknisen viestinnän ammattilaisille.

Koulutuksen tavoitteena on antaa alan uusinta tietoa, jolla osanottajat voivat edistää ammatillista kehittymistään ja erikoisosaamistaan. Esimerkiksi palvelumuotoilu on vasta tulossa teknisen viestinnän käyttöön.

Aika 
14.5.2018 – 15.3.2019

Lähiopetuspäivät vuonna 2018 ovat 14.-15.5.; 11.-12.6.; 22.-23.8.; 1.-2.10.; ja 13.-14.11. Vuonna 2019 lähiopetuspäivät ovat: 15.-16.1., 12.-13.2. ja 15.3.. Lähiopetuspäiviä kaikkiaan on 15  ja etäopiskeluun on varattu 17 päivää.

Paikka
Tampereen yliopisto, Kalevantie 4 Lue loppuun

Päättynyt: Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielellinen tukeminen – tietopaketti opettajille 6.10. ja 27.10.2017

Opetus- ja ohjaushenkilökunnan Specima-täydennyskoulutus 2017

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielellinen tukeminen – tietopaketti opettajille

Onko luokallasi hiljattain Suomeen muuttanut oppilas? Mietitkö, miten voisit tukea häntä suomen kielen oppimisessa ja suomalaiseen kouluun sopeutumisessa?

Tässä koulutuksessa tutustutaan kielen oppimisessa tyypillisiin kehityskulkuihin ja pohditaan keinoja tukea lasta monikielisyyteen kasvamisessa. Koulutus ei pätevöitä S2-opettajaksi, vaan se on tarkoitettu nopeaksi ”ensiavuksi” opettajille, joilla ei ole runsaasti aiempaa kokemusta maahanmuuttajataustaisten lasten opettamisesta. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. suomen kielen oppiminen toisena kielenä, monikielisyys ja sen tukeminen sekä lapsen taustan huomioon ottaminen opetuksessa. Lisäksi keskustellaan kielen yhteydestä tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen: miten asioita, ilmiöitä ja tunteita nimetään kielen avulla, ja kykeneekö lapsi ilmaisemaan tunteita, joille hänellä ei ole nimeä.

Lue loppuun

Päättynyt: Vaikuttavan puheviestinnän harjoituskurssi (VAIVIHKA) äidinkielen opettajille Kuopiossa

Vaivihka tarjoaa lukion äidinkielen opettajille tietoa ja käytännön harjoituksia puheviestinnän opettamiseen. Keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutus-, keskustelu- ja argumentointitaidot, kuunteleminen ja palautteen antaminen sekä puheviestintätaitojen merkitys yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää sekä ennakko- ja välitehtäviä.

Vaivihka on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta Lukiomaailman medialukutaiturit (LUMME) -hankkeessa. Se on osallistujille maksuton. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksistaan vastaa osallistuja itse.

Koulutuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT).

Lue loppuun