Tulossa: Johdon assistentti 2018

Näkökulmia laaja-alaiseen asiantuntijuuteen

Johdon assistentti -koulutus on tarkoitettu johdon sihteereille ja assistenteille sekä muille vaativissa sihteerin tehtävissä toimiville. Koulutusohjelma antaa välineitä vastata työn muutoshaasteisiin ja oman osaamisen kehittämiseen entistä pätevämpänä johdon sihteerinä tai assistenttina.

Koulutuksessa on keskeistä yhdessä oppiminen, verkostoituminen ja ammatillinen kehittyminen. Oppimisen ja kehittymisen välineinä toimivat ennakkotehtävät, lähipäivillä luennot sekä yksilö- että ryhmätyöskentely. Koulutuksessa on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Koulutuksen laajuus on 9 opintopistettä. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 10 ja ne toteutetaan kahden päivän jaksoissa.

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2018.

Lisätiedot: Aino-Maija Ahola, aino-maija.ahola@uta.fi, 050 596 7512

Lue lisää uta.fi/johdon-assistentti

Päättynyt: MATKa-pedagogiikka: museo-, arkisto-, tiedekeskus- ja kirjastopedagogiikan alojen erikoistumisohjelma

MATKa-pedagogiikka (30 op) on valtakunnallinen oppisopimustyyppinen erikoistumisohjelma yliopistollisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille museoiden, arkistojen, tiedekeskusten ja kirjastojen työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat pedagogista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on MATK-alojen osaamisen syventäminen, poikkitieteellisten taitojen ja tietojen hallinta sekä uuden tieteellisen tiedon soveltaminen työelämään.

Lue lisää Informaatiotieteiden yksikön sivuilta