Johdon assistentti 2018

Näkökulmia laaja-alaiseen asiantuntijuuteen

Johdon assistentti -koulutus on tarkoitettu johdon sihteereille ja assistenteille sekä muille vaativissa sihteerin tehtävissä toimiville. Koulutusohjelma antaa välineitä vastata työn muutoshaasteisiin ja oman osaamisen kehittämiseen entistä pätevämpänä johdon sihteerinä tai assistenttina.

Seuraava koulutus alkaa syyskuussa 2018. Lue loppuun

Media and the Arctic – 1st international master class week in Tampere (5 ECTS)

November 26–30 2018, Tampere Research Centre for Russian and Chinese Media

Media and the Arctic invites ten journalism professionals to learn about and discuss the reporting of environmental pressures and geopolitical tensions in the Arctic.

Lue loppuun

Päättynyt: MATKa-pedagogiikka: museo-, arkisto-, tiedekeskus- ja kirjastopedagogiikan alojen erikoistumisohjelma

MATKa-pedagogiikka (30 op) on valtakunnallinen oppisopimustyyppinen erikoistumisohjelma yliopistollisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille museoiden, arkistojen, tiedekeskusten ja kirjastojen työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat pedagogista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on MATK-alojen osaamisen syventäminen, poikkitieteellisten taitojen ja tietojen hallinta sekä uuden tieteellisen tiedon soveltaminen työelämään.

Lue lisää Informaatiotieteiden yksikön sivuilta