Tulossa: LÄÄKÄRIN SUOMI 2: Maahanmuuttajalääkärin toiminta suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja vuorovaikutustaidot potilastyössä 17.10.-19.12.2016

Tampereen yliopistossa järjestetään maahanmuuttajalääkäreille ja -hammaslääkäreille ammatillista työvoimakoulutusta, johon voi osallistua myös Pirkanmaan ulkopuolelta. Lue loppuun

Luontoympäristö ja hyvinvointi (4 op)

Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston psykologian oppiaineet järjestävät syksyllä 2016 täydennyskoulutusohjelman luontoympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä.

Luonnon hyvinvointivaikutusten yhdistämisestä ohjaus-ja terapiamenetelmiin on vahvaa ja lupaavaa tutkimusnäyttöä.  Samalla yhteiskunnassa on myös lisääntyvää kiinnostusta erilaisten luontointerventioiden hyödyntämisestä osana hyvinvointi- ja terveyspalveluja (esimerkiksi Green Care-toiminta). Täydennyskoulutuksen suoritettuaan osallistuja tuntee ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyttä kuvaavia teorioita ja niihin liittyvien tutkimusten keskeisiä tuloksia. Lisäksi luonnon ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyksien tunteminen lisää ammatillisen työn tieto- ja keinovalikoimaa.

Kenelle koulutus on suunnattu? Psykologit ja muut hyvinvointialan ammattilaiset, jotka toimivat terapian, ohjauksen ja kuntoutuksen alueella.

Mitä koulutukseen sisältyy? Ohjelmaan, jonka kokonaislaajuus on 4 opintopistettä, sisältyy 5 koulutuspäivää ja niihin liittyvät kirjalliset oppimistehtävät. Lähijaksot järjestetään Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyönä ja osallistuja voi oman valintansa mukaan suorittaa koulutuksen Tampereella tai Jyväskylässä

  1. Lähipäivä ”Ympäristö ja hyvinvointi” 16.9.2016 klo 10.15–13.00, videoyhteys Tampereelta Jyväskylään
  2. Lähipäivä ”Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontointerventiot terapiassa, ohjauksessa ja kuntoutuksessa” 23.9.2016 klo 10.15–13.00, videoyhteys Tampereelta Jyväskylään
  3. Lähipäivä ”Luontoavusteisen menetelmän kokeminen ja ohjaaminen”-menetelmäharjoitukset Tampereella 30.9.2016 klo 10.15–15.30 tai Jyväskylässä 7.10.2016 klo 11.15–16.30
  4. Lähipäivä ”Luontointerventioiden ohjaaminen ja luontoympäristön merkitys”, 4.11.2016 klo 10.15–14.00. Videoyhteys Tampereelta Jyväskylään.
  5. Lähipäivä, ”Luontointerventioiden ohjaaminen ja luontoympäristön merkitys”, 11.11.2016 klo 10.15–14.00. Videoyhteys Jyväskylästä Tampereelle.

Opetuksesta vastaavat PsM, eko- ja ympäristöpsykologi, projektitutkija Kirsi Salonen Jyväskylän yliopistosta, professori Kalevi Korpela Tampereen yliopistosta ja PsT, psykologi, yliopistotutkija Katriina Hyvönen Jyväskylän yliopistosta.

Koulutuspaikat: Seminaariopetus tapahtuu Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tiloissa.  Menetelmäharjoitukset pidetään autenttisessa luontoympäristössä Tampereen ja Jyväskylän alueilla.

Lähiopetuksen opetuskieli on suomi. Kirjallisuuteen sisältyy myös englanninkielisiä artikkeleja. Koulutukseen otetaan enintään 20 täydennyskoulutusosallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen hinta on 560 euroa.   Koulutukseen ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään 2.9.2016:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16997/lomake.html

Lisätietoja ja koulutuksen yhteyshenkilö:

http://www.psykonet.fi/luontoymparisto

Tuula Kostiainen, suunnittelija,  Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö,Tampereen yliopisto

tuula.kostiainen@staff.uta.fi, puhelin 050 523 2149

Tulossa: Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2016 – 2020 (75 op), Tampere, terveyspainotteinen

Tampereen yliopisto käynnistää syksyllä 2016 Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus on kaikkiaan 14. psykoterapeutin nimikesuojaukseen johtava kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus, jonka yliopisto järjestää. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden (kahdeksan lukukauden) aikana.

Terveyspainotteinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) tarkoittaa, että terapeuttikoulutus on perustaltaan täysin sama kuin KKT-koulutukset yleensä, mutta siinä on 5 opintopisteen lisäys, joka pitää sisällään tietoa fyysisestä terveydestä. Siinä opetetaan terapiatietoa eri fysiologisten systeemien (esim. sydän- ja verenkiertoelimistö) kautta eli käydään läpi niihin liittyviä sairauksia, häiriöitä ja psykologisia ongelmia, niiden syitä ja niitä ylläpitäviä tekijöitä sekä niiden hoitoperiaatteita ja -muotoja.

Lue loppuun

Tulossa: Johdon assistentti 2017

Näkökulmia laaja-alaiseen asiantuntijuuteen

Johdon assistentti- koulutus on tarkoitettu johdon sihteereille ja assistenteille sekä muille vaativissa sihteerin tehtävissä toimiville. Koulutusohjelma antaa välineitä vastata työn muutoshaasteisiin ja oman osaamisen kehittämiseen entistä pätevämpänä johdon sihteerinä tai assistenttina.

Koulutuksessa on keskeistä yhdessä oppiminen, verkostoituminen ja ammatillinen kehittyminen. Oppimisen ja kehittymisen välineinä toimivat ennakkotehtävät, lähipäivillä luennot sekä yksilö- että ryhmätyöskentely. Koulutuksessa on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Koulutuksen laajuus on 9 opintopistettä. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 10 ja ne toteutetaan kahden päivän jaksoissa.

Seuraava koulutus alkaa 16. – 17.2.2017. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätiedot:

Aino-Maija Ahola, aino-maija.ahola@uta.fi, 050 596 7512

 

Tulossa: Sosiaali- ja terveys­johtamisen Executive MBA

Kuva

EMBA sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ylimmälle johdolle

Maailma muuttuu. Resurssit ovat rajalliset, ja samalla vaaditaan laadukkaita palveluita. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajan arki on tehty muutoksien hallinnasta sekä asiantuntijoiden ja verkostojen johtamisesta

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus syventää osallistujien liiketoiminta- ja henkilöstöosaamista. Ohjelma laajentaa osallistujien näkemystä sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista kansainvälistyvässä ympäristössä. Ylintä johtoa edustavat osallistujat saavat mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää yhdessä koko toimialaa.

Kiinnostaako johtamiskoulutus sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta?

SOTE EMBA 9 -ohjelma alkaa 27. – 28.10.2016 ja haku on käynnissä. Tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä, aikatauluista ja hakemisesta on nettisivuillamme

 www.embatampere.fi 

Katso ohjelman esittelyvideo

Ota yhteyttä:

ohjelmapäällikkö Aino-Maija Ahola, aino-maija.ahola@uta.fi, 050 596 7512

ohjelmapäällikkö Mari Rajala, mari.rajala@tut.fi, 040 771 0009

Viestinnän, median ja teatterin yksikön koulutukset

Viestinnän, median ja teatterin yksikön koulutukset löydät osoitteesta
www.uta.fi/cmt/taydennyskoulutus

Lisätietoja:
Suunnittelija Satu Seppä
satu.seppa at uta.fi
040 190 4131

Päättynyt: Terveyttä viestinnästä – viestintää terveydestä (5 op)

Akateemista asiantuntijakoulutusta viestinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kehittäjille (5 op)

Koulutus on tarkoitettu sellaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tehtäviin kuuluu terveyteen liittyvä viestintä ja tiedottaminen tai terveyttä edistävä toiminta. Voit työskennellä esimerkiksi mediassa, julkishallinnossa, terveydenhuollon organisaatiossa, terveysalan järjestössä tai tutkimuslaitoksessa.

Toteutetaan akateemisena moduulina, josta lisätiedot täällä:
http://blogs.uta.fi/akateemisetmoduulit/2015/09/21/tulossa-terveytta-viestinnasta-viestintaa-terveydesta-5-op/

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Terveystieteiden yksikkö HES sekä Viestinnän, median ja teatterin yksikkö CMT.

Käynnissä: Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2015 – 2019 (70 op), Helsinki

Tampereen yliopisto käynnistää syksyllä 2015 Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus on Helsingissä järjestyksessä toinen ja kaikkiaan 12. kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus, jonka yliopisto järjestää. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden (kahdeksan lukukauden) aikana. Lue loppuun

Käynnissä: Lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeuttikoulutus (88 op) 2015 – 2019, Tampere

Tampereen yliopisto käynnistää yhteistyössä Tampereen Psykoterapiayhdistys ry:n kanssa syksyllä 2015 uuden Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan lasten ja nuorten psykodynaamisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa lasten ja nuorten kehityksellisiin ongelmiin ja psyykkisiin häiriöihin perehtyneitä itsenäisiä, psykoanalyyttisen viitekehyksen mukaan toimivia psykoterapeutteja. Lue loppuun