Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA)

KOHA (40 op) on täydennyskouluttautujille sekä yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus. KOHA-kokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat korkeakouluhallinnon teoriaperustaan ja linkittää teoriat käytännön hallintotyöhön. Opinnoissa on myös esillä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asema ja ominaisluonne kansainvälisessä viitekehyksessä.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan moniammatilliset lähijohtamisen opinnot

Koulutuksen sisällöissä lähtökohtina ovat mm. asiantuntijoiden johtamiskysymysten lisäksi verkostoituva yhteistyö ja yhteiset asiakkaat uuden lainsäädännön hengessä.
Toteutamme lähijohtamisen ohjelmaa  organisaatiokohtaisena koulutuksena.

Lue lisää Terveystieteiden yksikön sivuilta