Tietoa meistä

Ajassa ja tutkimuksessa kiinni olevaa täydennyskoulutusta

Tampereen yliopiston uudistunut täydennyskoulutus avaa monialaisia mahdollisuuksia osaamisen syventämiseen, laajentamiseen ja jalostamiseen. Tutkintoa täydentävä koulutus on nivottu osaksi yliopiston tutkimusta ja opetusta. Näin tutkimustieto voidaan siirtää nopeasti yritysten ja muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Vastaamme kiihtyvästi muuttuvan työelämän tarpeisiin tarjoamalla korkeakoulutetuille eri ammatti- ja asiantuntijuusalueilla

  • työuran aikaisia täydennyskoulutus- ja kehitysohjelmia
  • päivitys- ja ajankohtaiskoulutuksia
  • yritys- ja organisaatiokohtaisia koulutus- ja kehittämispalveluita sekä
  • kumppanuutta verkostomaisissa kehittämishankkeissa