Päättynyt: Executive MBA in Insurance and Financial Services 2012-2014

Järjestyksessään kolmas eMBA-ohjelma alkoi maaliskuussa 2012. Ohjelma on vakuutus- ja finanssialan johtamisohjelma, jonka toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu sekä Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVA.

Suorittaminen kestää noin 3 vuotta työn ohella. Ohjelmaan sisältyy 42½ lähiopetuspäivää. Lähiopetusjaksoja on keskimäärin joka toinen kuukausi torstaisin ja perjantaisin. Koulutuspaikkakunnat ovat pääsääntöisesti Helsinki, mutta myös Tampereella on jaksoja. Ohjelman hinta on 32 500 euroa ja se maksetaan 6 erässä. Hinta sisältää oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen, monistemateriaalin sekä ruokailut lähiopetuspäivinä Helsingissä ja Tampereella. Osallistujat vastaavat itse valinnaisopinnoista aiheutuvista kuluista sekä matka-, majoitus- ja ruokailukuluista ulkomaan opintomatkojen aikana.

Lue lisää

Kohderyhmä:
Koulutusohjelma on tarkoitettu rahoitus- ja vakuutusalan organisaatioiden johtavissa tehtävissä toimiville henkilöille, erikoisasiantuntijoille ja johtajatehtäviin hakeutuville. Mukaan voi tulla monelta eri koulutus- ja kokemuspohjalta, tärkeintä on valmius pitkäjänteiseen opiskeluun ja omien taitojen kehittämiseen kohti vankkaa liiketaloudellista ja johtamisosaamista. Toivomme hakijalta akateemista tutkintoa ja yli viiden vuoden työkokemusta. Koulutusohjelma edellyttää englannin kielen taitoa.

Ajankohta: 8.3.2012-1.12.2014

Laajuus: 90 op

Vastuuhenkilö: Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa@uta.fi

Projektisihteeri: Anu Nikupeteri, 050 591 1573, anu.nikupeteri@uta.fi