Päättynyt: Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajakoulutus 2011 – 2012

Kouluttajakoulutuksen tavoite on syventää YET- ja VET-koulutuksen saaneiden terapeuttien opetus- ja työn­ohjaustaitoja siten, että he pystyvät itsenäisesti ohjaamaan psykoterapiakoulutuksissa olevia opiskelijoita ja heidän työn­ohjausryhmiään sekä pätevöitymään VET-koulutusten ja vastaavien koulutusten opettajiksi voimassa olevien Valviran kriteerien mukaisesti. Nämä kriteerit edellyttävät VET-koulutuksen jälkeen tapahtuvaa koulut­tajayhteisön järjestämää psykoterapian kouluttajakou­lutusta.

Koulutuksen osa-alueet

Koulutus sisältää vähintään 56 tuntia teoria- ja menetelmäopetusta ja vähintään 32 tuntia työnohjaukseen ja konsultointiin sekä kouluttamiseen, opettami­seen sekä koulutusterapiaan liittyviä asioita.

Teoreettinen ja menetelmäopetus seminaareissa

Teoreettinen ja menetelmäopetus on integroitu työnohjausseminaarien kanssa ja toteutetaan yleensä koulutus­päivien alussa.

 Työnohjausharjoittelu

Kouluttajakoulutettava ohjaa yksin tai yhdessä kokeneemman ohjaajan kanssa työn­ohjaus­ryhmää.

Työnohjausseminaarit ja työnohjauskokemusten tarkastelu ja läpikäynti

Kouluttajakoulutettava osallistuu työnohjausseminaareihin yhden vuoden ajan. Se­minaareissa käsitellään työnohjaukseen liittyviä kokemuksia ja ongelmia sekä palautteen anta­mista asiakashoidoista ja työnohjausraporteista. Nämä pidetään useimmiten käsiteltävän työnohja­uksen jälkeen.

Opetusharjoittelu ja opetusseminaarit

Opetusharjoittelu toteutetaan opettajien kanssa sovitussa opetuskontekstissa. Opetusharjoittelua käydään myös läpi seminaareissa.

 

Ohjattavan työnohjaukseen ja opetukseen liittyvä koulutus

Tämä voi käsittää omalla lähialueella pidettävää KKT:n psykoterapiakoulutusta tai muuta vastaavaa koulutusta, jossa on omaa ohjattua työnohjausharjoittelua ja kouluttajana toimimisen harjoittelua.

  • Työnohjausharjoittelua 16 tuntia (4 x 4 tuntia)
  • Kouluttajana toimimisen harjoittelua 16 tuntia (2-4 kertaa), yksi koko päivän (8 tuntia) kes­tävä koulutus edellytetään. Loput kahdeksan tuntia voi kerätä lyhyemmistä jaksoista.