Päättynyt: Sosiaalinen media journalistin työkaluna 14.3. – 3.5.2013

Kurssilla pureudutaan sosiaalisen median työtapoihin ja työkaluihin journalistisen työprosessin näkökulmasta ja kysytään, millaista lisäarvoa sosiaalisen median työkaluista ja toimintatavoista voi saada journalismin tekemiseen. Kurssin aikana myös testataan erilaisia sosiaalisen median ajatus- ja toimintamalleja journalistin työssä. Lue loppuun

Päättynyt: Datajournalismin mahdollisuudet 14. – 15.3.2013

Tampereella 14.–15. maaliskuuta 2013. Kouluttajina ovat toimittaja Esa Mäkinen Helsingin Sanomista ja journalistiikan vierailijaprofessori Tuomo Pietiläinen Tampereen yliopistosta.
Koulutuksen hinta on 780 euroa. Ilmoittautumiset viimeistään 14. helmikuuta 2013.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jukka Sihvola, jukka.sihvola(at)uta.fi / 050 566 8975
Ohjelma

 

Päättynyt: Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2013–2017 (70 op)

Tampereen yliopisto käynnistää keväällä 2013 uuden Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen (70 op). Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden aikana. Lue loppuun

Päättynyt: Tehostettu tuki ja pedagoginen arvio opettajan ja koulunkäyntiavustajan yhteistyönä

Koulutuksella tuettiin opettajien ja koulunkäynti­avustajien yhteistyövalmiuksia yleisen ja tehostetun tuen toteuttamiseen. Koulutus kehitti  toimivia yleisen ja tehostetun tuen menetelmiä ja pedagogisen arvion käytänteitä sekä luokassa että osana moniammatillista yhteistyötä. Koulutuksessa hyödynnettiin vertaismentorointia ja jaettiin arjen toimintatapoja sekä paikallisesti että valtakunnalli­sesti.

Päättynyt: Lastentarhanopettajien lisäkoulutus

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä toteutetaan lukuvuosina 2012-2013 ja  2013-2014 erillinen lastentarhanopettajan koulutus, johon valitaan enintään 25 opiskelijaa.
Koulutukseen valittavat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin (KK) tutkinnon (180 opintopistettä), johon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Lue lisää Kasvatustieteiden yksikön sivuilta

 

Päättynyt: OPE-PEDA Opettajan pedagogiset opinnot

Koulutus tuottaa laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri koulu- ja oppilaitosasteiden opettajan tehtäviin. Opinnot muodostavat opettamisen ja oppimisen peruskysymyksiin keskittyvän kokonaisuuden, jonka tavoitteena on osallistujien pedagogisen ajattelun ja opetustaitojen laaja-alainen kehittyminen.

Lue lisää Kasvatustieteiden ykiskön sivuilta

 

Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA)

KOHA (40 op) on täydennyskouluttautujille sekä yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus. KOHA-kokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat korkeakouluhallinnon teoriaperustaan ja linkittää teoriat käytännön hallintotyöhön. Opinnoissa on myös esillä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asema ja ominaisluonne kansainvälisessä viitekehyksessä.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan moniammatilliset lähijohtamisen opinnot

Koulutuksen sisällöissä lähtökohtina ovat mm. asiantuntijoiden johtamiskysymysten lisäksi verkostoituva yhteistyö ja yhteiset asiakkaat uuden lainsäädännön hengessä.
Toteutamme lähijohtamisen ohjelmaa  organisaatiokohtaisena koulutuksena.

Lue lisää Terveystieteiden yksikön sivuilta