Päättynyt: Tehostettu tuki ja pedagoginen arvio opettajan ja koulunkäyntiavustajan yhteistyönä

Koulutuksella tuettiin opettajien ja koulunkäynti­avustajien yhteistyövalmiuksia yleisen ja tehostetun tuen toteuttamiseen. Koulutus kehitti  toimivia yleisen ja tehostetun tuen menetelmiä ja pedagogisen arvion käytänteitä sekä luokassa että osana moniammatillista yhteistyötä. Koulutuksessa hyödynnettiin vertaismentorointia ja jaettiin arjen toimintatapoja sekä paikallisesti että valtakunnalli­sesti.